Accentuarea instabilității în vecinătatea sudică a UE a determinat creșterea numărului de persoane care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. UE și statele sale membre își intensifică eforturile pentru a institui o politică europeană eficace, umanitară și sigură în domeniul migrației.

Consiliul European joacă un rol important în acest domeniu, prin stabilirea priorităților strategice. Pe baza acestor priorități, Consiliul UE stabilește anumite linii de acțiune și acordă mandatele de negociere cu țările terțe. De asemenea, acesta adoptă legislație și definește programe specifice.

În ultimele luni, Consiliul și Consiliul European au depus eforturi pentru a contura un răspuns puternic în mai multe domenii. Calendarul privind presiunile exercitate de migrație oferă o imagine de ansamblu a principalelor evoluții ale eforturilor Consiliului și ale Consiliului European menite să dezvolte un răspuns al UE la presiunea exercitată de migrație.

Harta interactivă a summitului de la Valletta privind migrația
Faceți click pe imagine pentru a accesa harta interactivă (disponibilă numai în limbile engleză și franceză)

Președinția Consiliului a activat și mecanismul integrat pentru răspuns politic la crize (IPCR). Acesta oferă instrumente pentru a intensifica sprijinul acordat răspunsului Consiliului în caz de criză, atât la nivel politic, cât și la nivel de lucru, împreună cu Comisia, SEAE și agențiile relevante.

Politica UE privind migrația cuprinde următoarele componente:

  • cooperarea cu țările de origine și de tranzit
  • consolidarea frontierelor externe ale UE
  • gestionarea fluxurilor de migrație și combaterea activităților de introducere ilegală a migranților
  • reformarea sistemului european comun de azil
  • asigurarea unor căi de migrație legală
  • favorizarea integrării resortisanților țărilor terțe

Cooperarea cu țările de origine și de tranzit

Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM) constituie cadrul cuprinzător pentru relațiile UE cu țări terțe. În cadrul AGMM s-au lansat și dezvoltat mai multe dialoguri privind migrația și s-au stabilit cadre de cooperare cu țări terțe relevante. În 2015, liderii UE au convenit asupra unui plan de acțiune de la Valetta pentru a face față fluxului de migranți în UE, în special din țările africane. În 2016, Consiliul European a aprobat instituirea unui nou cadru de parteneriat privind migrația, în vederea consolidării cooperării cu principalele țări de origine. În același an s-a adoptat declarația UE-Turcia pentru a combate migrația neregulamentară prin Turcia către UE. În plus, UE ia măsuri pentru a satisface necesitățile umanitare urgente ale refugiaților sirieni din Turcia, Iordania și Liban.

Consolidarea frontierelor externe ale UE

Gestionarea eficace a frontierelor externe ale UE este esențială pentru buna funcționare a liberei circulații în cadrul UE. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a fost lansată în octombrie 2016, în urma solicitării Consiliului European din septembrie 2015 de a se consolida controalele la frontierele externe. Adoptarea verificărilor consolidate la frontierele externe este în curs de negociere, ca și consolidarea controalelor prin utilizarea de noi tehnologii.

Concepte-cheie

Acord de readmisie: stabilește normele pentru returnarea rezidenților în situație neregulamentară în țările lor de origine sau de tranzit.

Transfer: mutarea unei persoane care a depus o cerere de protecție internațională din statul membru responsabil de examinarea cererii sale (în prezent Grecia sau Italia) în alt stat membru al UE.

Relocare: persoanele strămutate din afara UE care au nevoie în mod clar de protecție internațională sunt mutate dintr-o țară din afara UE într-un stat membru al UE.

Gestionarea fluxurilor de migrație și combaterea persoanelor care introduc ilegal migranți

Una dintre principalele priorități ale politicii UE în materie de migrație este prevenirea migrației ilegale, precum și returnarea migranților în situație neregulamentară în țările lor de origine. Directiva privind returnarea stabilește norme clare, transparente și echitabile pentru returnarea resortisanților țărilor terțe în situație neregulamentară. Acordurile de readmisie ale UE sunt esențiale pentru punerea în aplicare a politicii UE în materie de returnare. De asemenea, UE a stabilit o serie de operații navale pentru a asigura securitatea frontierelor UE, pentru a salva viețile migranților pe mare și pentru a combate rețelele de trafic de persoane și persoanele care introduc ilegal migranți.

Reformarea sistemului european comun de azil

Criza migrației a evidențiat necesitatea reformării sistemului european comun de azil (SECA). În cadrul actual, solicitanții de azil nu sunt tratați în mod uniform, iar ratele de recunoaștere diferă, ceea ce poate încuraja deplasările secundare și introducerea de cereri multiple de azil. Consiliul examinează șapte propuneri legislative prezentate de Comisia Europeană în vederea reformării SECA.

Asigurarea unor căi de migrație legală

UE se angajează să ofere căi sigure și legale către Europa pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. În iulie 2015, statele membre au convenit să relocheze 22 504 persoane. Declarația UE-Turcia din martie 2016 prevede că, pentru fiecare sirian returnat în Turcia din insulele grecești, un alt sirian va fi relocat din Turcia în UE. La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru permanent de relocare la nivelul UE, pentru a stabili standarde și proceduri comune. În plus, Consiliul examinează o propunere de îmbunătățire a Directivei privind cartea albastră pentru a atrage talente cu înaltă calificare de care are nevoie economia UE.

Favorizarea integrării resortisanților țărilor terțe

Măsurile de transfer și relocare adoptate ca răspuns la criza refugiaților și a migranților au evidențiat necesitatea sprijinului pentru statele membre care au mai puțină experiență în ceea ce privește integrarea. Într-adevăr, resortisanții țărilor terțe se confruntă adesea în întreaga UE cu obstacole în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă, educația și incluziunea socială. În concluziile sale din decembrie 2016, Consiliul a invitat statele membre să facă schimb de bune practici privind integrarea resortisanților din țări terțe, să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea integrării și să abordeze problema recunoașterii calificărilor și a competențelor resortisanților țărilor terțe.