Reformarea sistemului european comun de azil

Sistemul european comun de azil (SECA) stabilește standarde minime comune pentru tratarea tuturor solicitanților și cererilor de azil.

În practică, solicitanții de azil sunt tratați în mod diferit, iar ratele de recunoaștere variază de la un stat membru la altul.

Aceste divergențe pot încuraja deplasările secundare și introducerea de cereri multiple de azil, care au fost exacerbate de criza refugiaților și a migranților de la începutul anului 2015. Prin urmare, mai multe state membre au instituit controale temporare la frontierele interne.

Reforma sistemului european comun de azil vizează:

  • îmbunătățirea eficienței și a rezistenței sistemului la presiunea migrației
  • eliminarea factorilor de atracție și a deplasărilor secundare
  • combaterea abuzurilor și acordarea sprijinului corespunzător celor mai afectate state membre

 

2017

23 iunie

Liderii UE își reafirmă angajamentul de a reforma SECA

Cu ocazia Consiliului European din iunie, liderii UE au reiterat necesitatea de a reforma sistemul comun de azil. „Datorită progreselor înregistrate în cadrul președinției malteze, consensul general este că reformarea SECA trebuie să găsească echilibrul adecvat între responsabilitate și solidaritate”, au declarat liderii.

Consiliul European a invitat Consiliul să continue negocierile și să modifice propunerile legislative dacă este cazul, cu sprijinul Comisiei.

Controalele temporare la frontierele interne

Mai multe state membre se confruntă cu deficiențe în ceea ce privește asigurarea unor controale eficiente la frontierele externe, în urma crizei migrației și a refugiaților. Aceste deficiențe au dus la deplasări secundare ale migranților în situație neregulamentară, care reprezintă o amenințare gravă la adresa politicilor publice sau a securității interne în mai multe state membre.

În februarie 2017, Consiliul a adoptat o recomandare de prelungire a controalelor temporare la frontierele interne în Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia. Controalele pot avea loc doar în anumite părți ale frontierelor lor și pe o perioadă de cel mult trei luni. Această decizie urmează celei de prelungire cu 6 luni a controalelor interne temporare în aceste țări, decizie care a fost adoptată în mai 2016, după care termenul a fost prelungit cu încă trei luni în noiembrie 2016.

Decizia inițială din mai 2016 urmează adoptării, în februarie 2016, a unei recomandări a Comisiei pentru abordarea unei serii de deficiențe identificate în aplicarea de către Grecia a acquis-ului Schengen în domeniul gestionării frontierelor externe.

Codul frontierelor Schengen stabilește că, dacă după trei luni de la adoptarea unei astfel de recomandări deficiențele grave persistă și măsurile luate nu au fost suficiente, Comisia poate declanșa aplicarea procedurii prevăzute la articolul 29.

Această procedură permite Comisiei să propună o recomandare, care urmează să fie adoptată de Consiliu, privind reintroducerea controlului la una sau mai multe frontiere interne. Aceste controale pot fi introduse pentru o perioadă de până la șase luni. Ele se pot prelungi cu perioade suplimentare de șase luni până la maximum doi ani.