Accesați conținutul
Abonare notificări e-mail

Agențiile UE se transferă de la Londra la Amsterdam și Paris

Cele două agenții care își au sediul în prezent în Regatul Unit trebuie să fie transferate în contextul retragerii Regatului Unit din UE. La 22 iunie 2017, în marja Consiliului European (articolul 50), liderii UE27 au aprobat o procedură specifică pentru transferul acestor agenții.

Procedura de votare de către cele 27 de state membre

Miniștrii UE27 au votat cu privire la transferul agențiilor UE care își au sediul în Regatul Unit în marja reuniunii Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) din 20 noiembrie 2017. Oraşul selectat pentru a găzdui EMA este Amsterdam, Ţările de Jos, iar cel selectat pentru a găzdui ABE este Paris, Franța.

Infografic - Brexit: transferul agențiilor UE care au sediul în Regatul Unit

Infografic - Transferul celor două agenții ale UE care în prezent își au sediul în Regatul Unit Vizualizați întregul infographic

Infografic - Transferul agențiilor UE

Transferul agențiilor UE Vizualizați întregul infographic

Care au fost etapele procedurii de transfer?

Procedura a constat în:

 1. ofertele statelor membre de a găzdui o agenție sau ambele agenții prezentate până la 31 iulie 2017
 2. o evaluare a ofertelor de către Comisie pe baza criteriilor convenite publicate la 30 septembrie 2017
 3. dezbatere politică pe baza evaluării Comisiei în marja reuniunii CAG (articolul 50) din 17 octombrie 2017
 4. o procedură de votare de către cele 27 de state membre în marja reuniunii CAG (articolul 50) din 20 noiembrie 2017

1. Oferte de a găzdui agențiile

Au fost primite 8 oferte de a găzdui Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și 19 oferte de a găzdui Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

2. Criterii de evaluare

La 22 iunie, 27 de lideri ai UE au convenit asupra a 6 criterii:

 • asigurarea că agenția este operațională atunci când Regatul Unit părăsește UE
 • accesibilitatea amplasamentului
 • școli pentru copiii personalului din agenții
 • accesul la piața forței de muncă și la asistență medicală pentru soții/soțiile și copiii angajaților
 • continuarea activității
 • răspândirea geografică

La 30 septembrie, Comisia Europeană a publicat evaluarea ofertelor pe baza celor 6 criterii convenite de UE27.

3. Dezbatere politică

Miniștrii UE27 au desfășurat o dezbatere politică cu privire la transferul celor două agenții ale UE în marja Consiliului Afaceri Generale (articolul 50).

Ce agenții ale UE își au sediul în prezent în Regatul Unit?

Uniunea Europeană are două agenții cu sediul în Regatul Unit. Ambele sunt localizate în Londra.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Înființată în 1995, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este responsabilă cu evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor în UE.

EMA este esențială pentru funcționarea pieței unice pentru medicamente în UE.

În mod concret, principalele sarcini ale EMA includ:

 • facilitarea dezvoltării de medicamente și a accesului la acestea
 • evaluarea cererilor de autorizație de introducere pe piață
 • monitorizarea siguranței medicamentelor pe tot parcursul ciclului de viață al acestora
 • furnizarea de informații pentru profesioniştii în domeniul sănătăţii și pacienți

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) desfășoară activități de asigurare a unei reglementări și supravegheri prudențiale efective și coerente în întreg sectorul bancar european. Obiectivele sale generale sunt:

 • menținerea stabilității financiare în UE
 • salvgardarea integrității, eficienței și funcționării în bune condiții a sectorului bancar

Principala sarcină a ABE este de a contribui la crearea cadrului de reglementare unic la nivel european în domeniul bancar.

Cadrul de reglementare unic își propune să ofere un set unic de norme prudențiale armonizate pentru instituțiile financiare din întreaga UE. Prin acesta se preconizează crearea unor condiții de concurență echitabile și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a deponenților, a investitorilor și a consumatorilor.

ABE este, de asemenea, mandatată să evalueze riscurile și vulnerabilitățile în sectorul bancar din UE prin rapoarte periodice de evaluare a riscurilor și prin teste de rezistență paneuropene.