În marja Consiliului European (articolul 50) care a avut loc la 22 iunie, cei 27 de lideri ai UE au aprobat procedura de transfer al agențiilor UE care își au în prezent sediul în Regatul Unit: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

Infografic - Brexit: transferul agențiilor UE care au sediul în Regatul Unit

Infografic - Transferul celor două agenții ale UE care în prezent își au sediul în Regatul Unit

Cum funcționează procedura de transfer?

Procedura constă din:

 1. ofertele statelor membre de a găzdui o agenţie sau ambele agenții prezentate până la 31 iulie 2017
 2. o evaluare a ofertelor de către Comisie pe baza criteriilor convenite publicate la 30 septembrie 2017
 3. dezbatere politică pe baza evaluării Comisiei în marja reuniunii CAG (art. 50) din 17 octombrie 2017
 4. o decizie a celor 27 de state membre prin vot în marja reuniunii CAG (art. 50) din 20 noiembrie 2017

1. Oferte de a găzdui agențiile

Au fost primite 8 oferte de a găzdui Autoritatea Bancară Europeană (ABE) și 19 oferte de a găzdui Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

2. Criterii de evaluare

La 22 iunie, 27 de lideri ai UE au convenit asupra a 6 criterii:

 • asigurarea că agenția este operațională atunci când Regatul Unit părăsește UE
 • accesibilitatea amplasamentului
 • școli pentru copiii personalului din agenții
 • accesul la piața forței de muncă și la asistență medicală pentru soții/soțiile și copiii angajaților
 • continuarea activității
 • răspândirea geografică

La 30 septembrie, Comisia Europeană a publicat evaluarea ofertelor pe baza celor 6 criterii convenite de UE27.

Ce agenții ale UE își au sediul în prezent în Regatul Unit?

Uniunea Europeană are două agenții cu sediul în Regatul Unit. Ambele sunt localizate în Londra.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Înființată în 1995, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este responsabilă cu evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței medicamentelor în UE.

EMA este esențială pentru funcționarea pieței unice pentru medicamente în UE.

În mod concret, principalele sarcini ale EMA includ:

 • facilitarea dezvoltării de medicamente și a accesului la acestea
 • evaluarea cererilor de autorizație de introducere pe piață
 • monitorizarea siguranței medicamentelor pe tot parcursul ciclului de viață al acestora
 • furnizarea de informații pentru profesioniştii în domeniul sănătăţii și pacienți

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Autoritatea Bancară Europeană (ABE) desfăşoară activităţi de asigurare a unei reglementări și supravegheri prudențiale efective și coerente în întreg sectorul bancar european. Obiectivele sale generale sunt:

 • menținerea stabilității financiare în UE
 • salvgardarea integrității, eficienței și funcționării în bune condiții a sectorului bancar

Principala sarcină a ABE este de a contribui la crearea cadrului de reglementare unic la nivel european în domeniul bancar.

Cadrul de reglementare unic își propune să ofere un set unic de norme prudențiale armonizate pentru instituțiile financiare din întreaga UE. Prin acesta se preconizează crearea unor condiții de concurență echitabile și asigurarea unui nivel ridicat de protecție a deponenților, a investitorilor și a consumatorilor.

ABE este, de asemenea, mandatată să evalueze riscurile și vulnerabilitățile în sectorul bancar din UE prin rapoarte regulate de evaluare a riscurilor și prin teste de stres paneuropene.