Măsurile restrictive („sancțiunile”) sunt un instrument esențial al politicii externe și de securitate comune (PESC) a UE. Acestea sunt utilizate de UE ca parte a unei abordări integrate și cuprinzătoare a politicilor, care dispune de instrumente precum dialogul politic, eforturile complementare și altele.

Obiective-cheie la adoptarea sancțiunilor

 • apărarea valorilor, a intereselor fundamentale și a securității UE
 • menținerea păcii
 • consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor de drept internațional
 • prevenirea conflictelor și consolidarea securității internaționale

Sancțiunile au scopul de a determina o schimbare în politica sau comportamentul persoanelor sau entităților vizate în vederea promovării obiectivelor PESC. Acestea pot viza:

 • guvernele țărilor din afara UE, din cauza politicilor lor
 • entitățile (societățile comerciale) care oferă mijloacele pentru desfășurarea politicilor vizate
 • grupurile sau organizațiile, de exemplu grupările teroriste
 • persoanele care sprijină politicile vizate, care sunt implicate în activități teroriste etc.

Acestea sunt elaborate astfel încât să minimizeze consecințele negative pentru cei care nu sunt responsabili de politicile sau acțiunile care determină adoptarea de sancțiuni. În special, UE depune eforturi pentru a reduce la minimum efectele asupra populației civile locale și a activităților legale desfășurate în țara respectivă sau cu aceasta.

Toate măsurile restrictive adoptate de UE respectă pe deplin obligațiile în temeiul dreptului internațional, inclusiv cele care țin de drepturile omului și de libertățile fundamentale.

Orientări privind măsurile restrictive

În 2004, Comitetul politic și de securitate a convenit asupra unei serii de principii de bază cu privire la:

 • utilizarea sancțiunilor
 • punerea în aplicare a acestora
 • modalitățile de măsurare și control al impactului acestora

Aceste principii de bază sunt incluse în „Orientările privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive” adoptate de Consiliu în 2003 și revizuite și actualizate în 2005, 2009 și 2012.