Politica comercială a UE

Comerțul cu bunuri și servicii aduce o contribuţie semnificativă la intensificarea creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă. Peste 30 de milioane de locuri de muncă din UE depind de exporturile în afara UE. Conform previziunilor, în viitor, 90% din creșterea economică la nivel mondial va avea loc în afara frontierelor Europei. Prin urmare, comerțul este un vector de creștere economică și o prioritate esențială pentru UE.

Consiliul s-a angajat în favoarea unui sistem comercial multilateral puternic, bazat pe norme. UE are o politică comercială responsabilă, cu un nivel ridicat de transparență și o comunicare eficace cu cetățenii cu privire la beneficiile și provocările comerțului și ale piețelor deschise.

Politica comercială este o competență exclusivă a UE. Aceasta înseamnă că cea care legiferează în materie comercială și încheie acorduri comerciale internaționale este UE, și nu statele membre. În cazul în care acordul cuprinde aspecte de responsabilitate comună, Consiliul îl poate încheia numai după ratificarea sa de către toate statele membre.

Prin faptul că se acționează colectiv și se vorbește cu o singură voce pe scena internațională şi că nu se urmează multiple strategii comerciale separate, UE ocupă o poziție puternică în ceea ce privește comerțul la nivel mondial.

UE gestionează relațiile comerciale cu țări terțe prin intermediul acordurilor comerciale. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune și a înlătura barierele din calea comerțului.

UE dorește să se asigure că produsele importate sunt vândute la un preț corect și echitabil în UE, indiferent de unde provin. Reglementările comerciale sub formă de instrumente de apărare comercială sunt un mijloc de protejare a producătorilor UE împotriva daunelor și de combatere a concurenței neloiale din partea societăților străine reprezentate de dumping și de subvenții, de exemplu.