UE stimulează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor prin măsuri cum ar fi sprijinirea accesului tinerilor cu vârsta sub 25 de ani la educație, la stagii și la locuri de muncă.

Șomajul în rândul tinerilor în UE-28: elemente concrete și cifre, aprilie 2017

 • 3,9 milioane de tineri (sub 25 de ani) se aflau în șomaj în UE în februarie 2017
 • numărul șomerilor tineri a scăzut cu 475 000 în UE, comparativ cu februarie 2016
 • în februarie 2017, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 17,3% în UE, față de 19,3% în februarie 2016
 • diferențele dintre ratele șomajului în rândul tinerilor din țările UE sunt mari: de la 6,6% în Germania la aproape 45,2% în Grecia, 41,5% în Spania și 35,2% în Italia

Sursa: Eurostat

4 măsuri de sporire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

 • garanții pentru tineret: pentru a contribui la asigurarea faptului că tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de calitate de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la părăsirea sistemului educațional sau de la intrarea în șomaj
 • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor: Finanțare din partea UE pentru a sprijini tinerii în regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %
 • ucenicii și stagii de calitate: pentru a îmbunătăți tranziția de la școală către activitatea profesională
 • mobilitatea forței de muncă: facilitarea, pentru tinerii europeni, a găsirii unui loc de muncă, a unui stagiu sau a unei ucenicii într-o altă țară a UE

Consiliul European ia măsuri împotriva șomajului în rândul tinerilor

Cu ocazia reuniunii sale din 27-28 iunie 2013, Consiliul European a luat măsuri decisive în vederea abordării problemei urgente a șomajului în rândul tinerilor. Printre deciziile acestuia se numără:

 • accelerarea și concentrarea eforturilor referitoare la finanțarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
 • accelerarea punerii în aplicare a garanției pentru tineret
 • creșterea mobilității tinerilor și implicarea partenerilor sociali

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Liderii UE au convenit să cheltuiască cele 6 miliarde EUR alocate Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în perioada 2014-2015, și nu în perioada 2014-2020 prevăzută inițial.

În plus, s-a convenit ca fondurile UE necheltuite să fie utilizate în principal pentru susținerea ocupării forței de muncă, în special pentru tineri, dar și în sectoare de creștere economică, precum inovarea și cercetarea.

Sprijinirea tinerilor în găsirea unui loc de muncă în străinătate

Liderii au convenit asupra consolidării inițiativelor existente, cum ar fi „Primul tău loc de muncă EURES” și „Erasmus +”, care promovează de asemenea formarea profesională transfrontalieră.

EURES

EURES oferă în prezent acces la peste 1,4 milioane de locuri de muncă vacante, 300 000 de CV-uri și aproape 9000 de angajatori înregistrați la nivelul întregii UE.

În plus, statele membre au fost încurajate să își utilizeze o parte din alocările lor de la Fondul social european pentru a sprijini schemele de mobilitate transfrontalieră.

Ucenicii

Liderii UE au convenit să instituie cadrul de calitate pentru stagiile de formare. Acesta vizează conectarea sectorului privat, a partenerilor sociali și a întreprinderilor pentru a crea ucenicii de înaltă calitate.