Acreditare

Acreditarea pentru summituri și evenimente la nivel înalt

Valabilă pentru: reuniunile Consiliului European (summituri) și alte reuniuni internaționale la nivel înalt

În prezent nu există niciun eveniment pentru care acreditarea este deschisă.

Acreditarea standard

Valabilă pentru: reuniunile Consiliului (la nivel ministerial) și orice alte reuniuni, cu excepția Consiliului European și a reuniunilor la nivel înalt.

Acreditarea de o zi

Poate fi obținută de la biroul de securitate aflat la intrarea în centrul de presă. Vă rugăm să prezentați următoarele documente:

  • o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil
  • o legitimație de presă valabilă sau o scrisoare semnată de redactorul-șef al organizației mass-media din care faceți parte, care să confirme statutul dvs. de jurnalist și care să precizeze evenimentul pentru care asigurați acoperirea mediatică

Legitimația interinstituțională UE

Instituțiile UE dispun de un sistem comun de acreditare pentru corespondenții aflați la Bruxelles. Acesta este gestionat de Comisia Europeană.

Legitimația de presă cu valabilitate de 6 luni

Numai pentru resortisanți ai UE cu reședința în Belgia sau pentru resortisanți ai unei țări din afara UE care au reședința în Belgia de cel puțin 5 ani.

Această legitimație este valabilă pentru toate reuniunile Consiliului European și alte reuniuni la nivel înalt. Dacă dispuneți de această legitimație, nu mai este necesar să solicitați acreditare pentru fiecare eveniment în parte.

Acreditările pentru legitimația cu valabilitate de 6 luni pentru cea de a doua jumătate a anului 2017 s-au încheiat.
Persoanele care au solicitat legitimații le pot ridica în perioada 5-20 iulie 2017 de la biroul de acreditare din clădirea Justus Lipsius sau, în cursul summiturilor, de la centrul de acreditare din clădirea LEX.

Pentru informații suplimentare, contactați Biroul de presă:

Tel. +32 (0) 2 281 9000

Fax + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu