Centrul de presa

Secretariatul General

Unde ne aflam

Bruxelles

Cladirea Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Luxemburg

Centrul de conferin?e Kirchberg
Rue Fort Thüngen, 2

Principalul centru de presa al Consiliului se afla la sediul acestuia din Bruxelles. Acesta gazduie?te sesiuni de informare ?i conferin?e de presa ?i pune la dispozi?ie spa?ii de lucru ?i echipamente pentru jurnali?ti.

Atunci când Consiliul se reune?te la Luxemburg (în lunile aprilie, iunie ?i octombrie), sali ?i echipamente similare destinate presei sunt disponibile ?i acolo.

Program de func?ionare 

Luni – vineri, 7.30 –18.00.

În zilele în care se desfa?oara reuniuni ale Consiliului, centrul de presa este deschis timp de cel pu?in 2ore dupa încheierea conferin?ei finale de presa. Programul de func?ionare al centrului este prelungit pe durata reuniunilor Consiliului European ?i a summiturilor interna?ionale.

Barul presei este deschis în timpul reuniunilor Consiliului, al summiturilor ?i al sesiunilor de informare pentru presa.

Acreditare

Jurnaliștii au nevoie de acreditare pentru a intra în clădirile Consiliului și pentru a utiliza spațiile și echipamentele puse la dispoziție.

Acces

Centrul de presa este deschis jurnali?tilor acredita?i.

Delega?iile statelor membre ?i ale ?arilor candidate au acces la centrul de presa. Al?i profesioni?ti, diploma?i ?i vizitatori pot de asemenea sa aiba acces în anumite condi?ii, în func?ie de evenimentele care au loc în centrul de presa.

Spa?ii de lucru ?i echipamente

Jurnali?tii pot utiliza:

  • studiouri TV ?i radio
  • cabine de editare
  • spa?ii de lucru cu internet în banda larga
  • conexiune la internet WiFi
  • telefon ?i conexiune ISDN
  • fotocopiatoare
  • televiziune cu circuit închis
  • dulapuri de siguran?a

Sunt prevazute sali suplimentare pentru reuniunile Consiliului European, cu peste 1000 de spa?ii de lucru disponibile.