Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern Bruxelles, 12 februarie 2015 - Declarația membrilor Consiliului European

Consiliul European
 • 12/02/2015
 • 21:30
 • Declarație și observații
 • 56/15
 • Justiție
 • Afaceri interne
12/02/2015

Europenii au reacționat cu profundă întristare și într-un spirit de strânsă unitate la atacurile teroriste recente din Paris. Aceste atacuri au vizat valorile fundamentale și drepturile omului care stau la baza Uniunii Europene - solidaritatea, libertatea, inclusiv libertatea de exprimare, pluralismul, democrația, toleranța și demnitatea umană. Toți cetățenii au dreptul la o viață lipsită de teamă, indiferent de opiniile sau convingerile lor. Vom ocroti valorile noastre comune și îi vom proteja pe toți împotriva violenței bazate pe motivații etnice sau religioase și pe rasism.

Acest lucru implică inclusiv lupta împotriva detractorilor valorilor noastre. Vom consolida în continuare acțiunile împotriva amenințărilor teroriste, respectând pe deplin drepturile omului și statul de drept. Astăzi am convenit asupra următoarelor orientări pentru eforturile din lunile care vor urma:

1. Garantarea securității cetățenilor

Securitatea cetățenilor reprezintă o necesitate imediată. Trebuie să punem mai bine în aplicare și să dezvoltăm în continuare instrumentele pe care le avem, în special pentru a detecta și a întrerupe călătoriile legate de acțiuni teroriste, mai ales pe cele ale luptătorilor teroriști străini. Solicităm:

 • organelor legislative ale UE să adopte de urgență o directivă puternică și eficientă privind registrul european cu numele pasagerilor, care să prevadă garanții solide în materie de protecție a datelor;
 • să se utilizeze pe deplin actualul cadru Schengen în vederea consolidării și modernizării controlului la frontierele externe: convenim asupra instituirii fără întârziere a unor verificări sistematice și coordonate asupra persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație, în bazele de date relevante pentru lupta împotriva terorismului, utilizând indicatorii comuni de risc; Comisia ar trebui să elaboreze rapid orientări operaționale pentru aceasta; vom examina totodată o modificare punctuală a Codului frontierelor Schengen, în cazul în care este necesar, care să prevadă efectuarea de verificări permanente, în baza unei propuneri din partea Comisiei;
 • autorităților judiciare și de aplicare a legii să intensifice schimbul de informații și cooperarea operațională, inclusiv prin intermediul Europol și Eurojust;
 • tuturor autorităților competente să intensifice cooperarea în combaterea traficului ilicit de arme de foc, inclusiv prin adaptarea rapidă a legislației relevante;
 • serviciilor de securitate ale statelor membre să își consolideze cooperarea;
 • statelor membre să pună rapid în aplicare normele consolidate de prevenire a spălării banilor și a finanțării în scopuri teroriste, precum și tuturor autorităților competente să își intensifice acțiunile de urmărire a fluxurilor financiare și de înghețare eficace a activelor utilizate pentru finanțarea terorismului;
 • avansarea rapidă a lucrărilor în vederea adoptării Directivei privind securitatea rețelelor și a informației, având în vedere importanța securității cibernetice.

2. Prevenirea radicalizării și ocrotirea valorilor

Prevenirea radicalizării este un element-cheie al luptei împotriva terorismului. Este necesară reunirea instrumentelor în cadrul unei abordări cuprinzătoare pentru combaterea acestui fenomen. Afirmăm necesitatea:

 • adoptării de măsuri adecvate, în conformitate cu constituțiile naționale, pentru depistarea și înlăturarea conținutului de pe internet care promovează terorismul sau extremismul, inclusiv printr-o mai amplă cooperare între autoritățile publice și sectorul privat la nivelul UE, precum și cu Europol în vederea stabilirii capacităților de semnalare a conținutului online;
 • unor strategii de comunicare pentru a promova toleranța, nediscriminarea, libertățile fundamentale și solidaritatea în întreaga UE, inclusiv prin intensificarea dialogului interconfesional și a altor forme de dialog la nivelul comunității, precum și necesitatea discursurilor de combatere a ideologiilor teroriste, inclusiv acordând victimelor posibilitatea de a se exprima;
 • unor inițiative privind educația, formarea profesională, oportunitățile de angajare, integrarea socială și reabilitarea în contextul juridic cu scopul combaterii factorilor care contribuie la radicalizare, inclusiv în închisori.

3. Cooperarea cu partenerii noștri internaționali

Relațiile externe ale UE trebuie să contribuie, de asemenea, la combaterea amenințării teroriste, care se intensifică în anumite părți din vecinătatea UE, în special în Siria și Libia. Se impune:

 • să abordăm crizele și conflictele, în special cele din vecinătatea noastră sudică, prin intermediul unei reconfigurări strategice a abordării noastre;
 • să ne implicăm în mai mare măsură împreună cu țările terțe în chestiuni de securitate și de combatere a terorismului, în special în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord și în Sahel, dar și în Balcanii de Vest, inclusiv prin noi proiecte de consolidare a capacităților (de exemplu, controale la frontiere) cu partenerii și printr-o mai bună direcționare a asistenței UE;
 • la nivel internațional, să ne implicăm în mod susținut și coordonat împreună cu ONU și cu Forumul mondial pentru combaterea terorismului, precum și în cadrul unor inițiative regionale relevante;
 • să susținem un dialog între culturi și civilizații astfel încât să promovăm împreună libertățile fundamentale.

În cursul ultimelor săptămâni, Consiliul și-a intensificat eforturile de combatere a terorismului. Uniunea Europeană va asigura avansarea promptă a acestor eforturi, cu implicarea pe deplin a Înaltului Reprezentant, a coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului, precum și a statelor membre. Comisia va prezenta în luna aprilie o propunere de agendă europeană cuprinzătoare privind securitatea. Consiliul va prezenta în detaliu punerea în aplicare a acestor orientări de către Consiliul European din iunie.