Reuniunea extraordinară a Consiliului European, 23 aprilie 2015 - declarație

Consiliul European
  • 23/04/2015
  • 22:15
  • Declarație și observații
  • 204/15
  • Afaceri interne
  • Afaceri externe și relații internaționale
23/04/2015

1. Situația din Marea Mediterană este o tragedie. Uniunea Europeană va mobiliza toate resursele pe care le are la dispoziție pentru a împiedica noi pierderi de vieți omenești pe mare și a combate, în cooperare cu țările de origine și de tranzit, cauzele profunde ale situației de urgență umanitare cu care ne confruntăm. Prioritatea noastră imediată este de a împiedica noi pierderi de vieți omenești pe mare.

2. Prin urmare, am decis să ne consolidăm prezența pe mare, să luptăm împotriva traficanților, să prevenim fluxurile de migrație ilegală și să întărim solidaritatea și responsabilitatea interne. Dat fiind faptul că instabilitatea din Libia creează mediul ideal pentru activitățile infracționale ale traficanților, vom sprijini activ toate eforturile coordonate de ONU în direcția restabilirii autorității guvernamentale în Libia. De asemenea, vom înteți eforturile de abordare a conflictelor și instabilității ca factori-cheie generatori de migrație, inclusiv în Siria.

3. Ne angajăm astăzi:

să ne consolidăm prezența pe mare

a) să întărim neîntârziat operațiile Triton și Poseidon ale UE, cel puțin triplându-le în acest sens resursele financiare în 2015 și 2016 și consolidând numărul de active al acestora, permițând astfel îmbunătățirea posibilităților de căutare și salvare în cadrul mandatului FRONTEX. Sunt binevenite angajamentele asumate deja de statele membre, care vor permite atingerea acestui obiectiv în următoarele săptămâni;

să luptăm împotriva traficanților, în conformitate cu dreptul internațional

b) să perturbăm rețelele de trafic, să aducem vinovații în fața justiției și să aplicăm sechestru pe activele acestora, prin intermediul unor acțiuni rapide ale autorităților statelor membre, în cooperare cu EUROPOL, FRONTEX, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și EUROJUST, precum și prin amplificarea cooperării polițienești și a serviciilor de informații cu țările terțe;

c) să depunem eforturi sistematice de identificare, capturare și distrugere a ambarcațiunilor înainte ca acestea să poată fi utilizate de traficanți;

d) în același timp, Înaltul Reprezentant este invitat să înceapă imediat pregătirile pentru o posibilă operație PSAC în acest sens;

e) să ne folosim de EUROPOL pentru a depista și a solicita, în conformitate cu constituțiile naționale, îndepărtarea de pe internet a conținutului utilizat de traficanți pentru a atrage migranți și refugiați;

să prevenim fluxurile migratorii ilegale

f) să sporim sprijinul acordat Tunisiei, Egiptului, Sudanului, Republicii Mali și Nigerului, printre alte țări, pentru a monitoriza și controla frontierele terestre și rutele, pe baza operațiilor PSAC actuale din regiune, precum și pe baza cadrelor de cooperare regională (procesele de la Rabat și Khartoum); să intensificăm dialogul cu Uniunea Africană la toate nivelurile, cu privire la toate aceste aspecte;

g) să aprofundăm cooperarea noastră politică cu partenerii africani la toate nivelurile, în scopul de a combate cauza migrației ilegale, precum și contrabanda și traficul de ființe umane. UE va ridica aceste probleme în dialogul cu Uniunea Africană și cu țările-cheie vizate, cu care va propune să organizeze o reuniune la nivel înalt în Malta în lunile următoare;

h) să intensificăm cooperarea cu Turcia având în vedere situația din Siria și Irak;

i) să desfășurăm ofițeri europeni de legătură în materie de migrație în țări-cheie, care să colecteze informații referitoare la fluxurile migratorii, să se coordoneze cu ofițerii de legătură naționali și să coopereze în mod direct cu autoritățile locale;

j) să colaborăm cu partenerii regionali pentru a dezvolta capacități de gestiune a frontierelor maritime și operații de căutare și salvare;

k) să lansăm programe regionale de dezvoltare și protecție pentru Africa de Nord și pentru Cornul Africii;

l) să invităm Comisia și pe Înaltul Reprezentant să mobilizeze toate instrumentele, inclusiv prin cooperarea pentru dezvoltare și prin punerea în aplicare a acordurilor de readmisie naționale și ale UE cu țări terțe, în scopul de a promova readmisia migranților economici neautorizați în țările de origine și de tranzit, conlucrând îndeaproape cu Organizația Internațională pentru Migrație;

m) în condițiile respectării dreptului de solicita azil, să instituim un nou program de returnare pentru returnarea rapidă a migranților ilegali din statele membre aflate în prima linie, cu coordonarea FRONTEX;

să întărim solidaritatea și responsabilitatea interne

n) să fie pus în aplicare rapid și deplin sistemul european comun de azil de către toate statele membre participante, asigurându-se astfel standarde europene comune în temeiul legislației existente;

o) să sporim ajutorul de urgență acordat statelor membre aflate în prima linie și să avem în vedere variante de organizare a transferului de urgență între toate statele membre, pe bază de voluntariat;

p) să desfășurăm, în statele membre aflate în prima linie, echipe EASO pentru prelucrarea în comun a cererilor de azil, inclusiv pentru înregistrare și amprentare;

q) să instituim un prim proiect-pilot pe bază de voluntariat axat pe relocare în întreaga UE, care să ofere locuri persoanelor eligibile pentru protecție.

4. Instituțiile UE și statele membre vor conlucra de îndată pentru punerea deplină în aplicare a prezentelor orientări. Săptămâna viitoare, Președinția și Comisia vor prezenta o foaie de parcurs care va programa activitățile până în luna iunie.

5. Consiliul European așteaptă cu interes comunicarea Comisiei referitoare la agenda europeană privind migrația, în scopul de a concepe o abordare mai sistemică și de mai mare amploare geografică în materie de migrație. Consiliul European va păstra situația în atenția sa și va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a prezentelor orientări. În luna iunie, Consiliul și Comisia vor înainta rapoarte Consiliului European.