A fost semnat Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) între Uniunea Europeană și Kosovo

Consiliul UE
  • 27/10/2015
  • 14:00
  • Comunicat de presă
  • 762/15
  • Afaceri externe și relații internaționale
27/10/2015
Contacte presă

Maja Kocijančič
Purtător de cuvânt SEAE
+32 22986570
+32 498984425

Un acord de stabilizare și de asociere (ASA) între Uniunea Europeană și Kosovo a fost semnat astăzi, la Strasbourg. Pentru UE, acordul a fost semnat de Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, și Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii, în timp ce pentru Kosovo a fost semnat de prim-ministrul Isa Mustafa și de ministrul pentru integrare europeană și negociator-șef Bekim Çollaku.

„Acest acord deschide o nouă etapă în relația UE-Kosovo. El reprezintă o contribuție importantă la stabilitatea și prosperitatea în Kosovo și în regiune, în general. Aștept cu interes intrarea sa în vigoare”, a declarat Înaltul Reprezentant Mogherini cu ocazia semnării.

„Acest acord reprezintă o etapă importantă în relația UE-Kosovo. El va ajuta Kosovo să facă reformele atât de necesare și va crea oportunități de comerț și investiții. Acordul va aduce Kosovo în direcția unei creșteri economice durabile și poate crea locuri de muncă foarte necesare pentru cetățenii săi, în special pentru tineri”, a adăugat comisarul Hahn.

ASA a fost negociat între octombrie 2013 și mai 2014, a fost parafat în iulie 2014, iar Consiliul UE a convenit asupra semnării sale la 22 octombrie 2015. Odată aprobat de Parlamentul European, ASA este preconizat să intre în vigoare în prima jumătate a anului viitor.

După intrarea în vigoare, ASA va stabili o relație contractuală care implică drepturi și obligații reciproce și acoperă o gamă largă de sectoare. Acordul de stabilizare și de asociere se concentrează asupra respectării principiilor democratice esențiale și a principalelor elemente care stau la baza pieței unice a UE. ASA va crea un spațiu care să permită liberul schimb și aplicarea standardelor europene în alte domenii, cum ar fi concurența, ajutorul de stat și proprietatea intelectuală. Acesta va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a reformelor menite să ducă la adoptarea unor standarde europene de către Kosovo. Alte dispoziții se referă la dialogul politic, cooperarea într-o gamă largă de sectoare, de la educație și ocuparea forței de muncă la energie, mediu, precum și la justiție și afaceri interne. 

Uniunea Europeană va continua să sprijine progresele înregistrate de Kosovo pe calea sa europeană prin procesul de stabilizare și de asociere, politica elaborată de UE pentru promovarea cooperării cu țările din Balcanii de Vest și a cooperării regionale. Acordurile de stabilizare și de asociere reprezintă o componentă esențială a acestui proces. Pentru a sprijini reformele necesare, UE pune la dispoziție asistența pentru preaderare pentru Balcanii de Vest și Turcia, care se ridică la aproximativ 11,7 miliarde EUR în perioada 2014-2020, din care 645,5 milioane EUR sunt alocate pentru Kosovo.

Kosovo*

Trimiterile la Kosovo nu aduc atingere pozițiilor privind statutul. Acestea sunt în conformitate cu Rezoluția 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU, precum și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind Declarația de independență a Kosovo.