Reuniunea șefilor de stat sau de guvern din UE cu Turcia, 29/11/2015 - Declarație UE-Turcia

Reuniunea internațională la nivel înalt
 • 29/11/2015
 • 20:30
 • Bruxelles
 • Declarație și observații
 • 870/15
 • Afaceri interne
 • Afaceri externe și relații internaționale
 • Extindere
29/11/2015
Contacte presă

Jüri Laas
Ofițer de presă
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Ofițer de presă
+32 22815361
+32 473630723

 1. Astăzi, liderii din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Bruxelles cu omologul lor turc. Turcia este ţară candidată din 1999 şi negociază aderarea la UE din 2005.

 2. Turcia şi UE au discutat importanţa trecerii peste încercările comune care le aşteaptă. În conformitate cu concluziile Consiliului European din 15 octombrie, ambele părţi au convenit că procesul de aderare trebuie reimpulsionat. Acestea şi-au luat angajamentul de a-şi consolida solidaritatea şi legăturile existente şi de a adopta acţiuni orientate către rezultate în pregătirea viitorului lor comun. UE şi Turcia sunt hotărâte să înfrunte şi să depăşească riscurile şi ameninţările actuale într-o manieră concertată, în vederea consolidării proiectului european. Reamintind declarația finală a celei mai recente reuniuni a G20 de la Antalya, precum și rezoluția 2249 a CSONU, Turcia și UE reafirmă faptul că combaterea terorismului reprezintă în continuare o prioritate.

 3. În acest scop, s-a convenit că un dialog la nivel înalt structurat şi mai frecvent este esenţial pentru a explora potenţialul vast al relaţiilor Turcia-UE, care nu este încă valorificat pe deplin. În acest cadru, ambele părţi au convenit cu privire la organizarea de reuniuni la nivel înalt periodice, bianuale, într-un format adecvat. Reuniunile la nivel înalt periodice vor reprezenta o platformă de evaluare a dezvoltării relaţiilor Turcia-UE şi de discutare a chestiunilor internaţionale. Ar trebui consolidate cooperarea şi discuţiile periodice cu privire la politica externă şi de securitate, inclusiv cu privire la combaterea terorismului, în contextul gravelor încercări în materie de securitate, îndeosebi ameninţarea tot mai mare pe care o reprezintă terorismul în toate formele şi manifestările sale. În acest context, ambele părţi au convenit cu privire la organizarea unor reuniuni periodice cuprinzătoare de dialog politic la nivel de miniştri, Înalt Reprezentant sau comisari. Acestea se vor adăuga reuniunilor periodice ale Consiliului de asociere. De asemenea, ar trebui desfăşurate dialoguri la nivel înalt cu privire la tematici esenţiale.

 4. Ambele părţi au salutat anunţul organizării Conferinţei interguvernamentale la 14 decembrie 2015 în vederea deschiderii capitolului 17. De asemenea, au luat act de angajamentul Comisiei Europene de a finaliza, în primul trimestru din 2016, lucrările pregătitoare pentru deschiderea unui număr de capitole, fără a aduce atingere poziţiei statelor membre. Ulterior, ar putea începe lucrări pregătitoare şi în privinţa altor capitole.

 5. UE a salutat angajamentul Turciei de a accelera îndeplinirea criteriilor de referinţă ale foii de parcurs privind vizele în raport cu toate statele membre participante. Comisia Europeană va prezenta până la începutul lunii martie 2016 cel de al doilea raport privind progresele înregistrate în privinţa punerii în aplicare de către Turcia a foii de parcurs privind liberalizarea vizelor. Ambele părţi convin că acordul de readmisie UE-Turcia va deveni aplicabil în întregime începând din iunie 2016, astfel încât Comisia să îşi poată prezenta cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în toamna lui 2016 în vederea finalizării procesului de liberalizare a vizelor, care constă în ridicarea cerinţelor privind vizele pentru cetăţenii turci în spaţiul Schengen până în octombrie 2016 după îndeplinirea cerinţelor foii de parcurs.

 6. UE va oferi asistenţă umanitară imediată şi continuă în Turcia. De asemenea, îşi va amplifica semnificativ sprijinul financiar general. Comisia a instituit un instrument de asistenţă pentru refugiaţi destinat Turciei, pentru a coordona şi raţionaliza acţiunile finanţate în vederea acordării de sprijin eficient şi complementar sirienilor aflaţi sub protecţie temporară şi comunităţilor-gazdă din Turcia. UE se angajează să aloce un supliment iniţial de resurse în valoare de 3 miliarde EUR. Necesitatea acordării acestei finanţări şi natura sa vor fi reexaminate în funcţie de modul în care evoluează situaţia. Întrucât Turcia găzduieşte peste 2,2 milioane de sirieni şi are cheltuieli care se ridică la 8 miliarde USD, UE a subliniat importanţa repartizării sarcinilor în cadrul cooperării Turcia-UE. În acest context, părţile au subliniat contribuţia din partea programelor şi mecanismelor de relocare existente ale statelor membre şi ale UE. 

 7. Turcia şi UE au hotărât să activeze planul de acţiune comun care a fost convenit până în prezent ad referenda la 15 octombrie 2015, să îşi intensifice cooperarea vizând sprijinirea sirienilor aflaţi sub protecţie temporară şi gestionarea migraţiei în vederea soluţionării crizei generate de situaţia din Siria. Trebuie obținute rezultate mai ales în privința stăvilirii afluxului de migranți în situație neregulamentară. UE şi Turcia au convenit să pună în aplicare planul de acţiune comun care va da un caracter mai organizat fluxurilor migratorii şi va contribui la stăvilirea migraţiei neregulamentare.  Drept urmare, astfel cum a fost convenit şi cu aplicabilitate imediată, ambele părţi îşi vor consolida cooperarea activă cu privire la migranţii care nu au nevoie de protecție internațională, împiedicând deplasarea către Turcia şi UE, asigurând aplicarea prevederilor bilaterale instituite referitoare la readmisie şi returnând rapid migranţii care nu au nevoie de protecție internațională în ţările lor de origine. Totodată, părţile au salutat intenţia Turciei de a adopta fără întârziere măsuri care urmăresc îmbunătăţirea suplimentară a situaţiei socioeconomice a sirienilor aflaţi sub protecţie temporară. Ambele părţi şi-au subliniat angajamentul comun de a lua măsuri decisive și rapide de intensificare a luptei împotriva reţelelor infracţionale de introducere ilegală a migranţilor.

 8. După cum se stipulează în Concluziile Consiliului European privind extinderea, din decembrie 2014, Turcia şi UE întreprind acţiuni în direcţia instituirii unui mecanism de dialog economic la nivel înalt, care va contribui la îmbunătăţirea în continuare a relaţiilor economice şi care va crea o platformă de afaceri care să reunească mediile de afaceri. Ambele părţi au convenit cu privire la lansarea acestuia în primul trimestru al anului 2016.

 9. Turcia şi UE au salutat instituirea unui dialog la nivel înalt în domeniul energiei şi a cooperării strategice în domeniul energiei, care au fost lansate la Ankara la 16 martie 2015. Schimbul periodic de informaţii cu privire la cooperarea în domeniul energiei la nivel global şi regional reprezintă un demers benefic pentru ambele părţi. Acestea au convenit cu privire la organizarea unei a doua reuniuni de acest tip în primul trimestru al anului 2016.

 10. Părţile au luat act de lansarea etapelor pregătitoare pentru actualizarea uniunii vamale. După finalizarea acestor lucrări pregătitoare de către ambele părţi, negocierile formale ar putea fi lansate la sfârşitul lui 2016.

 11. Toate aceste elemente vor trebui continuate în paralel și monitorizate îndeaproape. Turcia şi UE sunt hotărâte să progreseze împreună în spectrul larg al agendei lor actuale, pentru a se asigura că acest nou impuls aduce rezultate concrete.