Declarația șefilor de stat sau de guvern din UE

Reuniunea internațională la nivel înalt
  • 08/03/2016
  • 04:50
  • Bruxelles
  • Declarație și observații
  • 111/16
  • Justiție
  • Afaceri interne
  • Afaceri externe și relații internaționale
08/03/2016
Contacte presă

Preben Aamann
Purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Ofițer de presă
+32 22815523
+32 470957561

1. În urma întâlnirii cu prim-ministrul Davutoğlu, șefii de stat sau de guvern din UE au abordat situația migrației, în special în ceea ce privește ruta Balcanilor de Vest. Aceștia au salutat discuția purtată cu prim-ministrul turc pe tema relațiilor UE-Turcia și a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a planului comun de acțiune. Turcia și-a confirmat angajamentul referitor la punerea în aplicare a acordului bilateral de readmisie Grecia-Turcia privind acceptarea returnării rapide a tuturor migranților care nu au nevoie de protecție internațională și care se deplasează în Grecia dinspre Turcia și reprimirea tuturor migranților în situație neregulamentară reținuți în apele turcești.

Șefii de stat sau de guvern au căzut de acord că este nevoie de acțiuni curajoase pentru a închide rutele de introducere ilegală de migranți, pentru a contracara modul de acțiune al persoanelor care introduc ilegal migranți, pentru a proteja frontierele noastre externe și pentru a pune capăt crizei migrației din Europa. Trebuie să rupem legătura dintre urcarea la bordul unei ambarcațiuni și obținerea șederii în Europa.

Din acest motiv, șefii de stat sau de guvern au subliniat importanța activității NATO în Marea Egee, care a devenit operațională astăzi. Aceștia au făcut apel la toți membrii NATO să o sprijine în mod activ. Totodată, au salutat călduros propunerile suplimentare prezentate astăzi de Turcia în vederea abordării chestiunii migrației. Aceștia au convenit să colaboreze pe baza principiilor conținute de propunerile respective, și anume:

• returnarea tuturor migranților noi în situație neregulamentară care ajung în insulele elene dinspre Turcia, costurile fiind suportate de UE;
• relocarea, pentru fiecare sirian sosit din insulele elene care este readmis de Turcia, a unui alt sirian din Turcia în statele membre ale UE, în cadrul angajamentelor existente;
• accelerarea punerii în aplicare a foii de parcurs privind liberalizarea vizelor împreună cu toate statele membre, în vederea ridicării cerințelor privind vizele pentru cetățenii turci cel târziu până la sfârșitul lunii iunie 2016;
• accelerarea plății celor 3 miliarde EUR alocate inițial pentru a asigura finanțarea unui prim set de proiecte înainte de sfârșitul lunii martie și pentru a decide cu privire la finanțarea suplimentară pentru instrumentul de asistență pentru sirieni;
• pregătirea deciziei cu privire la deschiderea de noi capitole în cadrul negocierilor de aderare cât mai curând posibil, pe baza concluziilor Consiliului European din octombrie 2015;
• colaborarea cu Turcia la orice inițiativă comună de îmbunătățire a condițiilor umanitare în interiorul Siriei care ar permite populației locale și refugiaților să trăiască în zone care să fie mai sigure.

Președintele Consiliului European va promova aceste propuneri și va stabili detaliile cu partea turcă înaintea Consiliului European din martie. Aceste lucrări vor respecta dreptul european și internațional.

Șefii de stat sau de guvern din UE au discutat, de asemenea, cu prim-ministrul Turciei situația mass-mediei din Turcia.

2. Mai mult, șefii de stat sau de guvern au reamintit faptul că, în cadrul reuniunii sale din 18-19 februarie, Consiliul European a hotărât să revină la o situație în care toți membrii spațiului Schengen aplică integral Codul frontierelor Schengen, ținând seama de caracteristicile specifice ale frontierelor maritime, și să pună capăt abordării de tip "liberă trecere”. Fluxurile neregulamentare de migranți de pe ruta Balcanilor de Vest au ajuns din acest moment la final.

3. Pentru ca această abordare să fie durabilă, sunt necesare măsuri în următoarele direcții:

a) sprijinirea Greciei în acest moment dificil și depunerea tuturor eforturilor pentru a contribui la gestionarea situației care a apărut ca urmare a acestei evoluții. Aceasta este o responsabilitate a UE la nivel colectiv, care necesită mobilizarea rapidă și eficientă a tuturor mijloacelor și resurselor UE disponibile și a contribuțiilor statelor membre;

b) oferirea unui răspuns imediat și eficace la situația umanitară foarte dificilă care evoluează rapid pe teren. Comisia va acorda imediat sprijin de urgență, în strânsă cooperare cu Grecia, cu alte state membre și cu organizații neguvernamentale, pe baza atât a unei evaluări a nevoilor, realizată de Comisie și de Grecia, cât și a unui plan de urgență și de răspuns. În acest context, șefii de stat sau de guvern salută propunerea Comisiei privind furnizarea sprijinului de urgență pe teritoriul UE și invită Consiliul să o adopte înainte de Consiliul European din martie, extinzând astfel gama de instrumente financiare care pot fi folosite; aceștia invită autoritatea bugetară să ia toate măsurile ulterioare necesare;

c) acordarea unei asistențe suplimentare Greciei în gestionarea frontierelor externe, inclusiv a celor cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și cu Albania, și în asigurarea unei funcționări adecvate a hotspoturilor, presupunând identificarea, înregistrarea și controale de securitate în proporție de 100%, și punerea la dispoziție a unor capacități de primire suficiente. Frontex va lansa cât mai curând posibil un nou apel pentru agenți invitați naționali, iar toate statele membre ar trebui să răspundă pe deplin până la 1 aprilie cel târziu. Europol va trimite rapid agenți invitați la toate hotspoturile, pentru a consolida controalele de securitate și pentru a sprijini autoritățile elene în lupta împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți;

d) acordarea de sprijin Greciei în asigurarea returnării cuprinzătoare, de amploare și rapidă către Turcia a tuturor migranților în situație neregulamentară care nu au nevoie de protecție internațională, pe baza acordului de readmisie Grecia-Turcia și, de la 1 iunie, a acordului de readmisie UE-Turcia;

e) accelerarea substanțială a punerii în aplicare a procesului de transfer pentru a atenua sarcina grea care afectează în prezent Grecia. EASO va lansa un nou apel pentru expertiză națională pentru a sprijini sistemul de azil din Grecia și toate statele membre ar trebui să răspundă rapid și pe deplin. De asemenea, statele membre sunt invitate să furnizeze mai multe locuri de transfer în regim de urgență. Comisia va raporta lunar către Consiliu cu privire la îndeplinirea angajamentelor de transfer;

f) continuarea cooperării strânse cu țările din Balcanii de Vest din afara UE și furnizarea oricărui tip de asistență necesară;

g) punerea în aplicare a actualelor angajamente de relocare și continuarea activității privind un program credibil de admisie umanitară pe bază de voluntariat în colaborare cu Turcia;

h) luarea, de îndată, a tuturor măsurilor necesare cu privire la deschiderea oricăror rute noi și accelerarea luptei împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți;

i) continuarea, cu prioritate, a tuturor acțiunilor din foaia de parcurs a Comisiei intitulată "Înapoi la Schengen”, pentru a pune capăt controalelor temporare la frontierele interne și pentru a restabili funcționarea normală a spațiului Schengen înainte de sfârșitul anului.

Acest document nu stabilește niciun angajament nou pentru statele membre în ceea ce privește transferul și relocarea.

4. Acestea sunt măsuri urgente care trebuie luate în contextul situației actuale de pe teren și care ar trebui reexaminate în permanență. Consiliul European va reveni la dosarul migrației, sub toate aspectele acestuia, în cadrul Consiliului European din martie, pentru a continua consolidarea punerii în aplicare europene comune a strategiei noastre cuprinzătoare privind migrația.