Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016

  • 18/03/2016
  • Comunicat de presă
  • 144/16
  • Afaceri externe și relații internaționale
18/03/2016
Contacte presă

Preben Aamann
Purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European
+32 22815150
+32 476850543

Membrii Consiliului European s-au reunit astăzi cu omologul lor turc. A fost cea de a treia reuniune din noiembrie 2015 până astăzi, dedicată aprofundării relațiilor dintre Turcia și UE, precum și abordării crizei migrației.

Membrii Consiliului European și-au exprimat cele mai sincere condoleanțe adresate poporului turc în urma atentatului cu bombă de duminică de la Ankara. Aceștia au condamnat cu fermitate acest act atroce și și-au reiterat sprijinul continuu în lupta contra terorismului sub toate formele sale.

Turcia și Uniunea Europeană și-au reconfirmat angajamentul față de punerea în aplicare a planului lor de acțiune comun, activat la 29 noiembrie 2015. S-au realizat deja progrese însemnate, printre care: deschiderea de către Turcia a pieței muncii pentru sirienii aflați sub protecție temporară, introducerea de noi cerințe în materie de vize pentru sirieni și alte naționalități, accelerarea eforturilor în materie de securitate de către paza de coastă și poliția din Turcia și schimbul amplificat de informații. Mai mult, Uniunea Europeană a început efectuarea de plăți din suma de 3 miliarde de euro a Instrumentului pentru refugiații din Turcia, destinate unor proiecte concrete, iar lucrările pe tema liberalizării vizelor și cele din cadrul dezbaterilor pe tema aderării au avansat, inclusiv în ceea ce privește deschiderea Capitolului 17 în luna decembrie a anului trecut. La 7 martie 2016, Turcia a convenit, de asemenea, să accepte returnarea rapidă a tuturor migranților care nu au nevoie de protecție internațională și care traversează frontiera dinspre Turcia în Grecia și să preia toți migranții aflați în situație neregulamentară care sunt interceptați în apele teritoriale turcești. Turcia și UE au fost, de asemenea, de acord să continue accelerarea luării de măsuri împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți și au salutat stabilirea activității NATO în Marea Egee. În același timp, Turcia și UE recunosc că sunt necesare noi eforturi rapide și hotărâte.

Pentru a contracara modelul de afaceri folosit de persoanele care introduc ilegal migranți și a oferi migranților o alternativă la a-și pune viața în pericol, UE și Turcia au decis astăzi să pună capăt migrației neregulamentare dinspre Turcia către UE. Pentru a atinge acest scop, acestea au convenit asupra următoarelor puncte de acțiune suplimentare:

1) Toți noii migranți aflați în situație neregulamentară care traversează, începând cu data de 20 martie 2016, frontiera dinspre Turcia către insulele grecești vor fi returnați în Turcia. Aceasta se va realiza în deplină conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional, fiind astfel exclus orice tip de expulzare colectivă. Toți migranții vor fi protejați în conformitate cu standardele internaționale relevante și cu respectarea principiului nereturnării. Este vorba de o măsură temporară și extraordinară, care este necesară pentru a pune capăt suferinței umane și a restabili ordinea publică. Migranții care sosesc pe insulele grecești vor fi înregistrați corespunzător și orice cerere de azil va fi prelucrată în mod individual de autoritățile grecești în conformitate cu Directiva privind procedurile de azil, în cooperare cu UNHCR. Migranții care nu fac cerere de azil sau ale căror cereri s-a stabilit că sunt nefondate sau inadmisibile în conformitate cu directiva menționată vor fi returnați în Turcia. Turcia și Grecia, asistate de instituțiile și agențiile UE, vor lua măsurile necesare și vor conveni asupra oricăror înțelegeri bilaterale necesare, inclusiv asupra prezenței oficialilor turci pe insulele grecești și a oficialilor greci în Turcia începând cu 20 martie 2016, pentru a asigura rolul legătură și a facilita astfel funcționarea fără sincope a acestor înțelegeri. Costurile aferente operațiilor de returnare a migranților aflați în situație neregulamentară vor fi suportate de UE. 

2) Pentru fiecare sirian care este returnat către Turcia dinspre insulele grecești, un alt sirian va fi relocat dinspre Turcia către UE, ținând seama de criteriile privind vulnerabilitatea ale ONU. Va fi instituit un mecanism, cu asistență din partea Comisiei, a agențiilor UE și a altor state membre, precum și a UNHCR, pentru a asigura punerea în practică a acestui principiu cu începere de la data demarării returnărilor. Se va acorda prioritate migranților care nu au intrat sau nu au încercat să intre neregulamentar în UE în trecut. De partea UE, relocarea în cadrul acestui mecanism va avea loc, într-o primă etapă, prin îndeplinirea angajamentelor asumate de statele membre în concluziile reuniunii reprezentanților guvernelor statelor membre din cadrul Consiliului din 20 iulie 2015, 18 000 de locuri fiind încă disponibile pentru relocare în temeiul acestor angajamente. Se va răspunde la orice noi nevoi de relocare printr-o înțelegere voluntară similară, în limita a 54 000 de persoane suplimentare. Membrii Consiliului European salută intenția Comisiei de a propune o modificare a deciziei privind relocarea din 22 septembrie 2015, astfel încât să fie posibilă compensarea oricărui angajament de relocare asumat în cadrul respectivei înțelegeri din locurile nealocate în temeiul respectivei decizii. În cazul în care aceste acorduri nu îndeplinesc obiectivul de oprire a migrației neregulamentare, iar numărul returnărilor se apropie de cifrele menționate anterior, acest mecanism va fi revizuit. În cazul în care numărul returnărilor depășește cifrele prevăzute anterior, acest mecanism va fi suspendat.

3) Turcia va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea deschiderii de noi rute de migrație ilegală, pe mare sau pe uscat, dinspre Turcia către UE și va coopera cu statele învecinate, precum și cu UE în acest sens.

4) Odată ce trecerile neregulamentare ale frontierei dintre Turcia și UE vor fi încetat sau, cel puțin, vor fi fost reduse în mod semnificativ și sustenabil, va fi activat un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat. Statele membre ale UE vor contribui la acest sistem pe bază voluntară.

5) Se va accelera aducerea la îndeplinire a foii de parcurs privind liberalizarea vizelor în raport cu toate statele membre participante, în vederea eliminării cerințelor privind vizele pentru cetățenii turci până cel  târziu la sfârșitul lunii iunie 2016, cu condiția respectării tuturor criteriilor. În acest scop, Turcia va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea cerințelor rămase pentru a permite Comisiei să prezinte, în urma evaluării necesare a îndeplinirii criteriilor, o propunere adecvată până la sfârșitul lunii aprilie, pe baza căreia Parlamentul European și Consiliul să poată lua o decizie finală.

6) UE, în strânsă cooperare cu Turcia, va accelera în continuare plata  celor 3 miliarde de euro alocați inițial în cadrul Instrumentului pentru refugiații din Turcia și va asigura finanțarea unor proiecte suplimentare destinate persoanelor care beneficiază de un regim de protecție temporară, identificate cu ajutorul unei contribuții rapide din partea Turciei, înainte de sfârșitul lunii martie. Va fi identificată în comun, in termen de o săptămână, o primă listă de proiecte concrete pentru refugiați, în special în domeniul costurilor legate de sănătate, educație, infrastructură, alimentație și al altor costuri ale vieții care pot fi finanțate cu ușurință din cadrul instrumentului. În momentul în care aceste resurse sunt pe punctul de a fi utilizate integral și cu condiția ca angajamentele descrise mai sus să fie respectate, UE va mobiliza finanțare suplimentară pentru instrument, în valoare de alte 3 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2018.

7) UE și Turcia au salutat activitatea în desfășurare privind modernizarea uniunii vamale.

8) UE și Turcia și-au reconfirmat angajamentul în favoarea revigorării procesului de aderare, astfel cum figurează în declarația lor comună din 29 noiembrie 2015. Acestea au salutat deschiderea capitolului 17  la 14 decembrie 2015 și au decis, ca etapă următoare, deschiderea capitolului 33 în timpul președinției neerlandeze. Acestea au salutat prezentarea de către Comisie a unei propuneri în acest sens în aprilie. Activitatea de pregătire pentru deschiderea altor capitole va continua într-un ritm accelerat, fără a aduce atingere pozițiilor statelor membre în conformitate cu normele existente.

9) UE și statele sale membre vor conlucra cu Turcia la orice demers comun pentru a îmbunătăți condițiile umanitare din interiorul Siriei, în special în anumite zone de lângă granița turcă, prin care s-ar permite populației locale și refugiaților să trăiască în zone care vor fi mai sigure.

Se va avansa în paralel în privința tuturor acestor elemente, care vor fi monitorizate în comun cu o frecvență lunară.

UE și Turcia au decis să se reunească din nou, în funcție de necesități, în conformitate cu declarația comună din 29 noiembrie 2015.