Declarația comună a miniștrilor UE responsabili de justiție și securitate și a reprezentanților instituțiilor UE cu privire la atentatele teroriste din 22 martie 2016 de la Bruxelles

Consiliul UE
  • 24/03/2016
  • 19:10
  • Declarație și observații
  • 158/16
  • Justiție
  • Afaceri interne
24/03/2016
Contacte presă

Romain Sadet
Ofițer de presă (justiție, comunicare instituțională)
+32 22818914
+32 473865437

Ne exprimăm șocul provocat de atentatele de la Bruxelles din 22 martie 2016. Suntem consternați de aceste acte teroriste îngrozitoare, pe care le condamnăm cu fermitate. Ne exprimăm profunda compasiune și transmitem condoleanțe victimelor acestor atentate, familiilor și prietenilor acestora. Ne exprimăm sprijinul și solidaritatea cu Belgia, cu cetățenii ei și în special cu orașul Bruxelles. Ne exprimăm hotărârea în lupta noastră comună împotriva terorismului. După cum au declarat șefii de stat sau de guvern și liderii instituțiilor europene, acesta este un atac la adresa societății noastre deschise și democratice. Ne vom apăra valorile și în lupta împotriva terorismului.

Am aflat astăzi de la autoritățile belgiene cum gestionează această criză și am discutat ce învățăminte se desprind din modelele recurente prezente în atentatele teroriste și în rețelele de sprijin.

În lumina acestor evenimente și recunoscând progresele semnificative deja efectuate la nivelul statelor membre și al UE pentru a consolida capacitatea noastră colectivă de a combate terorismul, miniștrii sunt convinși de necesitatea de:

1.             a valorifica în continuare eforturile naționale comune de a investiga de urgență rețelele implicate în atentatele de la Paris și Bruxelles și alte rețele similare.

2.             a adopta Directiva privind PNR în aprilie 2016 și a o pune de urgență în aplicare, asigurând astfel schimbul de date între unitățile de informații despre pasageri (UIP), cât mai curând posibil.

3.             a continua cu hotărâre demersurile începute în vederea finalizării cu celeritate a legislației privind combaterea terorismului, privind controalele sistematice la frontierele externe ale zonei Schengen, privind controlul achizițiilor și posesiei de arme de foc, privind extinderea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), pentru a include și resortisanții țărilor terțe; a pune în aplicare a planului de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului; combaterea fraudării documentelor și punerea în aplicare pe deplin a normelor UE existente privind precursorii de explozivi; și intensificarea cooperării în combaterea terorismului între Uniunea Europeană și Turcia și țările din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest.

4.             a face schimb de informații cu autoritățile și operatorii de transport în funcție de necesități, astfel încât evaluările riscurilor să poată fi efectuate în mod eficient și eficace și să se poată adapta măsurile de atenuare, dacă este necesar, în funcție de potențiale amenințări la adresa transporturilor.

5.             a consolida de urgență alimentarea sistematică, utilizarea consecventă și interoperabilitatea bazelor de date europene și internaționale în domeniile securității, călătoriilor și migrației, făcând uz deplin de evoluțiile tehnologice și înglobând mecanisme de protecție a vieții private de la bun început. Acest lucru este deosebit de relevant pentru verificarea fiabilă a identității. În săptămânile următoare, Comisia va prezenta o comunicare privind frontierele inteligente și interoperabilitatea. În acest context, ar trebui accelerate lucrările privind dezvoltarea unui sistem de recunoaștere automată a amprentelor digitale la nivel european integrat în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului, Președinția, Comisia, agențiile relevante și experții își vor uni forțele pentru a prezenta, până în iunie 2016, rezultate concrete, în special în scopul de a îmbunătăți colectarea, verificarea și conectarea informațiilor în domeniul combaterii terorismului.

6.             a face o prioritate din găsirea de modalități de a garanta și a obține mai rapid și mai eficace dovezi digitale, prin intermediul intensificării cooperării cu țările terțe și cu prestatorii de servicii care activează pe teritoriul european, pentru a consolida conformitatea cu legislația UE și cu legislația statelor membre și pentru a spori contactele directe cu autoritățile de aplicare a legii. Reuniunea Consiliului din luna iunie va identifica măsuri concrete de abordare a acestei chestiuni complexe.

7.             a continua să elaboreze măsuri eficace de prevenire, în special prin îmbunătățirea depistării timpurii a semnelor radicalizării la nivel local și prin combaterea retoricii Daesh, în special prin strategii de comunicare și prin elaborarea unor programe robuste de reabilitare. Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare și Rețeaua de comunicare strategică își vor consolida și mai mult sprijinul acordat în această privință profesioniștilor, societății civile și statelor membre. Comisia își va intensifica activitatea cu companiile informatice, în special în cadrul Forumului UE pentru guvernarea internetului pentru a contracara propaganda teroristă și a elabora, până în iunie 2016, un cod de conduită împotriva discursului online de incitare la ură.

8.             a sprijini pe deplin activitatea Grupului de Combatere a Terorismului (GCT), în special prin accelerarea în continuare a elaborării unei platforme specifice pentru schimbul multilateral de informații în timp real.

9.             a utiliza cu mai multă regularitate echipele comune de anchetă, care și-au demonstrat utilitatea după atacurile de la Paris, în vederea coordonării anchetelor, precum și în vederea colectării și schimbului de elemente de probă.

10.         a înființa o echipă comună de legătură formată din experți naționali în combaterea terorismului, în cadrul Centrului european de combatere a terorismului (ECTC) al Europol, care să sprijine autoritățile de aplicare a legii din statele membre în investigarea dimensiunilor europene și internaționale mai ample ale actualei amenințări teroriste, echipă în cadrul căreia statele membre sunt invitate să detașeze experți. Această echipă se va baza pe capacitățile de aplicare a legii ale oficiului Europol pentru a monitoriza amenințarea reprezentată de luptătorii străini, fluxurile de finanțare a terorismului și armele de foc ilegale, precum și propaganda online.