Concluziile Consiliului privind Turcia

Consiliul UE
  • 18/07/2016
  • 16:17
  • Comunicat de presă
  • 463/16
  • Securitate și apărare
  • Afaceri externe și relații internaționale
18/07/2016
Contacte presă

Virginie Battu
Ofițer de presă
+32 22815316
+32 470182405

UE condamnă ferm tentativa de lovitură de stat din Turcia și își reafirmă sprijinul deplin pentru instituțiile legitime ale țării. UE deplânge numărul mare de victime și își exprimă solidaritatea cu poporul turc. UE salută poziția comună a partidelor politice în sprijinul democrației din Turcia.

UE face apel la autoritățile turce, inclusiv la forțele de poliție și de securitate, să dea dovadă de reținere. Trebuie depuse toate eforturile pentru a se evita continuarea violențelor, pentru a se proteja viețile omenești și pentru a se restabili liniștea.

UE solicită respectarea deplină a ordinii constituționale a Turciei și subliniază importanța ca statul de drept să prevaleze. Este esențial să se asigure respectarea deplină a tuturor instituțiilor democratice ale acestei țări, inclusiv a guvernului ales și a Marii Adunări Naționale a Turciei. UE subliniază necesitatea respectării democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a dreptului tuturor persoanelor la un proces echitabil, în deplină conformitate cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv cu Protocolul nr. 13 privind abolirea pedepsei cu moartea. În acest context, UE reamintește că respingerea categorică a pedepsei cu moartea constituie un element esențial al acquis-ului Uniunii.

Turcia este o țară candidată și un partener-cheie al Uniunii Europene. UE își menține angajamentul de a colabora cu o Turcie democratică, stabilă și favorabilă incluziunii pentru a aborda provocările noastre comune.