Codul frontierelor Schengen: Consiliul adoptă reglementări de consolidare a verificărilor la frontierele externe

Consiliul UE
  • 07/03/2017
  • 10:40
  • Comunicat de presă
  • 113/17
  • Afaceri interne
07/03/2017
Contacte presă

Veronica Huertas Cerdeira
Ofițer de presă (Afaceri interne; Coordonarea luptei împotriva terorismului)
+32 22814548
+32 470882199

La 7 martie 2017, Consiliul a adoptat un regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen pentru a consolida verificările prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe.

„Consolidarea controalelor la frontierele noastre externe reprezintă un instrument important pentru combaterea amenințării teroriste în Europa și pentru îmbunătățirea securității cetățenilor noștri. Verificările sistematice la frontierele externe ne vor furniza un mijloc prin care să abordăm riscurile potențiale pentru securitatea internă, inclusiv cele reprezentate de luptătorii teroriști străini care se întorc în țările lor.”

Carmelo Abela, ministrul maltez al afacerilor interne și securității naționale

Modificarea obligă statele membre să efectueze verificări sistematice prin consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului UE (și anume cetățenii UE și membrii familiilor lor care nu sunt cetățeni ai UE) la trecerea frontierelor externe. Bazele de date în care se vor efectua verificări includ Sistemul de informații Schengen (SIS) și baza de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute (SLTD). De asemenea, verificările vor permite statelor membre să se asigure că persoanele respective nu reprezintă o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă sau sănătatea publică. Această obligație se aplică la toate frontierele externe (aeriene, maritime și terestre), atât la intrare, cât și la ieșire.

Cu toate acestea, în cazul în care consultarea sistematică a bazelor de date ar putea duce la un impact disproporționat asupra fluxului de trafic la o frontieră terestră sau maritimă, statelor membre li se permite să efectueze doar verificări punctuale în bazele de date, cu condiția ca aceasta să nu conducă la riscuri legate de securitatea internă, ordinea publică sau relațiile internaționale ale statelor membre sau să nu reprezinte o amenințare la adresa sănătății publice.

În ceea ce privește frontierele aeriene, statele membre pot efectua verificări punctuale în bazele de date doar pentru o perioadă de tranziție de 6 de luni de la data intrării în vigoare a regulamentului. Această perioadă poate fi prelungită până la 18 luni în situații excepționale și în cazuri specifice, atunci când apar dificultăți de infrastructură care necesită o perioadă mai lungă pentru a face modificările necesare.

Etapele următoare

Consiliul și Parlamentul European trebuie să semneze regulamentul adoptat. După semnare, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Context

Acest regulament de modificare a Codului frontierelor Schengen a fost prezentat de Comisia Europeană în decembrie 2015. El reprezintă un răspuns la creșterea amenințărilor teroriste și la apelul lansat de Consiliu în concluziile sale din 9 și din 20 noiembrie 2015 pentru o revizuire specifică a Codului frontierelor Schengen, în contextul răspunsului la problema prezentată de „luptătorii teroriști străini”.

Deși statele membre sunt deja obligate să îi verifice în mod sistematic la intrare pe resortisanții țărilor terțe prin consultarea tuturor bazelor de date, din motive de ordine publică și de securitate internă, dispozițiile actuale nu prevăd o astfel de verificare la ieșire prin consultarea tuturor bazelor de date. În plus, persoanele care beneficiază de dreptul la liberă circulație sunt supuse unui control minim pentru stabilirea identității lor. Această modificare va alinia obligațiile de a efectua verificări sistematice atât la intrare, cât și la ieșire asupra resortisanților țărilor terțe, precum și a persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație.

Modificarea prevede o mai mare utilizare a Sistemului de informații Schengen, a bazei de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute și a bazelor de date naționale pentru a se îmbunătăți securitatea UE și a cetățenilor acesteia.