Concluziile președintelui Consiliului European, 9/03/2017

Consiliul European
  • 10/03/2017
  • 00:45
  • Comunicat de presă
  • 125/17
  • Securitate și apărare
  • Afaceri interne
  • Afaceri externe și relații internaționale
  • Chestiuni instituționale
  • Economie și finanțe
10/03/2017
Contacte presă

Preben Aamann
Purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European
+32 22815150
+32 476850543

Consiliul European a dezbătut documentul anexat. Documentul a fost susținut de 27 de membri ai Consiliului European, dar nu a întrunit consensul, din motive care nu au legătură cu fondul acestuia. 

Trimiterile la Consiliul European din documentul anexat nu ar trebui înțelese ca implicând o aprobare oficială de către Consiliul European acționând în calitate de instituție.