Mineralele din zonele de conflict: Consiliul adoptă noi norme pentru reducerea finanțării grupurilor armate

  • 03/04/2017
  • 10:15
  • Comunicat de presă
  • 181/17
  • Comerțul internațional și domeniul vamal
03/04/2017
Contacte presă

Maria Tomasik
Ofițer de presă
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

La 3 aprilie 2017, Consiliul a adoptat un regulament care vizează stoparea finanțării grupurilor armate prin comerțul cu minerale din zonele de conflict.

Regulamentul obligă întreprinderile din UE să aleagă în mod responsabil sursa importurilor lor de staniu, tantal, tungsten și aur în mod responsabil și să se asigure că lanțurile lor de aprovizionare nu contribuie la finanțarea conflictelor armate. Aceste norme de „diligență necesară” vor deveni obligatorii începând de la 1 ianuarie 2021, dar importatorii sunt încurajați să le aplice cât mai curând posibil.

Staniul, tantalul, tungstenul și aurul pot fi utilizate în produse de uz cotidian precum telefoanele mobile, automobilele sau bijuteriile. În zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat, grupurile armate folosesc frecvent munca forțată pentru a extrage aceste minerale pe care apoi le vând pentru a-și finanța activitățile. Prin asigurarea trasabilității produselor, regulamentul vizează eliminarea unei surse importante de venit pentru aceste grupuri.

Regulamentul prevede obligații clare de aprovizionare responsabilă pentru partea „din amonte” a procesului de producție, care implică extracția și rafinarea acestor minerale. Cel puțin 95 % din ansamblul importurilor UE de metale și minerale vor fi acoperite, iar micii importatori vor fi scutiți. Autoritățile competente vor efectua verificări pentru a garanta faptul că importatorii de minerale și de metale din UE își respectă obligațiile de diligență necesară.

În plus, Comisia va aplica o serie de alte măsuri pentru a stimula într-o mai mare măsură diligența necesară a întreprinderilor din UE „din aval” atât mari, cât și mici, care folosesc aceste minerale drept componente pentru producerea de bunuri. De asemenea, Comisia va redacta un ghid care va cuprinde orientări fără caracter obligatoriu pentru a ajuta societățile, în special IMM-urile, să identifice zonele de conflict și cu risc ridicat.

Regulamentul se bazează pe orientările OCDE din 2011 care au stabilit criteriul de referință internațional pentru diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare. Textul adoptat de Consiliu rezultă dintr-un acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European în noiembrie 2016, aprobat ulterior de Parlament la 16 martie 2017 printr-un vot în plen.