Creșterea eficienței energetice: asigurarea înregistrării de progrese în direcția îndeplinirii obiectivelor UE în materie de climă și energie

Consiliul UE
 • 26/06/2017
 • 19:10
 • Comunicat de presă
 • 415/17
 • Mediu
 • Energie
26/06/2017
Contacte presă

Helena Gomes
Ofițer de presă
+32 22817040
+32 479955079

Astăzi, Consiliul a convenit asupra poziției sale cu privire la o propunere de revizuire a directivei privind eficiența energetică. Acest acord va permite demararea negocierilor cu Parlamentul European în cursul președinției estoniene.

Obiectivul principal al directivei propuse este de a îmbunătăți dispozițiile existente și de a crește eficiența energetică, pentru a asigura respectarea obiectivelor principale ale Uniunii Europene pentru 2020 și a obiectivelor sale în materie de climă și energie pentru 2030.

Eficiența energetică este considerată drept o sursă de energie în sine. Creșterea eficienței energetice va aduce beneficii pentru mediu, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră, va îmbunătăți securitatea energetică, va reduce costurile energiei pentru gospodării și întreprinderi, va ajuta la reducerea sărăciei energetice și va contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.

Principalele elemente ale directivei revizuite sunt:

 • Un obiectiv general al UE de 30 % în materie de eficiență energetică
 • O obligație privind economiile de energie de 1,5 %, scăzând la 1,0 % pentru perioada 2026-2030, cu excepția cazului în care revizuirea la jumătatea perioadei din 2024 concluzionează că UE nu este pe calea cea bună pentru a respecta obiectivele sale
 • Este posibil ca acțiunile individuale pe termen lung să fie luate în calcul în cadrul obligației privind economiile de energie
 • Măsurile alternative sunt recunoscute ca fiind echivalente cu mecanismele din cadrul obligației privind economiile de energie
 • Posibilitatea de a contabiliza parțial energia din surse regenerabile generată la fața locului drept economisire în perioada 2020-2030
 • Obligația de a ține seama, în momentul elaborării unor noi măsuri, de sărăcia energetică
 • Îmbunătățirea contorizării și a dispozițiilor referitoare la facturare în beneficiul utilizatorilor finali de încălzire și răcire

„Suntem foarte mulțumiți că am putut ajunge la un acord cu privire la acest act legislativ important, care a fost o prioritate a președinției noastre. Eficiența energetică este un element esențial pentru succesul tranziției energetice a Europei. Aceasta ne va permite să avansăm în ceea ce privește punerea în aplicare a Pachetului privind energia curată.

Joe Mizzi, ministrul maltez pentru energie și gospodărirea apelor

Context

Propunerea Comisiei privind eficiența energetică reprezintă o actualizare a Directivei 2012/27/UE în vigoare și a fost prezentată de Comisie în noiembrie 2016. Aceasta face parte din Pachetul extins privind energia curată, instrumentul de punere în aplicare a Strategiei privind uniunea energetică.

Obiectivul general al strategiei este trecerea la decarbonizarea economiei UE până în 2030 și ulterior, consolidându-se în același timp creșterea economică, protecția consumatorilor, inovarea și competitivitatea.

Concluziile Consiliului European din octombrie 2014 au stabilit o țintă orientativă de creștere cu cel puțin 27 % a eficienței energetice la nivelul Uniunii în 2030. Acest obiectiv ar trebui revizuit până în 2020, având în vedere un prag de 30 % la nivelul Uniunii.