Scrisoare din partea președintelui Donald Tusk adresată liderilor UE înaintea cinei informale la care vor participa la Tallinn

Consiliul European
  • 21/09/2017
  • 18:25
  • Comunicat de presă
  • 529/17
  • Piața unică
  • Afaceri interne
  • Afaceri externe și relații internaționale
  • Zona euro
  • Chestiuni instituționale
  • Buget
21/09/2017
Contacte presă

Preben Aamann
Purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European
+32 22815150
+32 476850543

Prim-ministrul Ratas m-a rugat să prezidez cina noastră de dinaintea summitului pe teme digitale de la Tallinn, motiv pentru care vă adresez această scrisoare.

La 29 iunie 2016, la câteva zile de la votul pentru Brexit din Regatul Unit, am decis să demarăm un proces de reflecție cu privire la viitorul unei Uniuni Europene cu 27 de state membre. Prima reuniune desfășurată pe această temă în septembrie 2016 a avut ca rezultat Foaia de parcurs de la Bratislava. Am convenit să ne concentrăm atenția asupra aspectelor care prezintă interesul cel mai imediat pentru cetățenii noștri: migrația, securitatea, precum și chestiuni economice și sociale. În cursul anului curent am dezvoltat suplimentar, în Malta și la Bruxelles, această agendă, rezultând astfel Declarația de la Roma, care schițează o viziune mai cuprinzătoare pentru anii următori.

În paralel, am început aducerea la îndeplinire a acestei agende, inclusiv cu ocazia reuniunilor obișnuite ale Consiliului European. Am reușit să rezolvăm o serie de aspecte problematice, motiv pentru care situația din Europa este în prezent mai bună și putem să privim cu mai mult optimism spre viitor. În ceea ce privește migrația, ne-am concentrat în primul rând pe ruta est-mediteraneeană, apoi pe ruta central-mediteraneeană, recâștigând controlul asupra frontierelor noastre externe și reducând numărul migranților în situație neregulamentară și al pierderilor de vieți omenești pe mare. În ceea ce privește securitatea, am continuat să consolidăm instrumentele noastre împotriva terorismului și am realizat progrese importante în domeniul apărării la nivel european, inclusiv în cooperare cu NATO. În plan economic am lansat o reorientare a politicii noastre comerciale, astfel încât să fie atenuate efectele negative ale globalizării. Menținem obiective foarte ambițioase în ceea ce privește deschiderea pieței (acorduri comerciale cu Canada și Japonia), consolidând totodată fiabilitatea răspunsului nostru la practicile comerciale neloiale.

Pentru fiecare dintre aceste aspecte mai avem încă de făcut eforturi importante și intense. Trebuie să ne consolidăm politica externă în materie de migrație, să ne îmbunătățim capacitatea pentru returnări și să ajungem la soluții durabile pentru o reformă a sistemului de azil. Trebuie să continuăm consolidarea apărării la nivel european, în primul rând prin lansarea, în decembrie, a cooperării structurate permanente. În egală măsură, trebuie să ne îmbunătățim în continuare baza economică, inclusiv prin intermediul pieței unice digitale (summitul de la Tallinn), asigurându-ne, totodată, că este echilibrată din punct de vedere social (summitul de la Göteborg din noiembrie).

Trebuie, de asemenea, să luăm o decizie cu privire la dezvoltarea suplimentară a monedei unice. Nu există o soluție miraculoasă pentru finalizarea, o dată pentru totdeauna, a uniunii economice și monetare. Dar sunt convins de faptul că avem obligația de a îmbunătăți funcționarea UEM și de a o consolida pas cu pas. Prioritatea noastră ar trebui să fie finalizarea uniunii bancare în conformitate cu foaia de parcurs convenită, astfel încât să se asigure o consolidare din punct de vedere structural a zonei euro. Aceasta înseamnă că trebuie să elaborăm un mecanism de sprijin comun pentru uniunea bancară, să promovăm măsuri suplimentare de reducere a riscurilor și să pregătim terenul pentru un sistem european de asigurare a depozitelor. Ar trebui, de asemenea, să sporim capacitatea Europei de a acționa, ceea ce ar putea implica dezvoltarea MES în direcția unui Fond Monetar European. Au fost introduse o serie de idei privind guvernanța și resursele bugetare specifice pentru zona euro, care vor necesita dezbateri în mult mai mare detaliu. Pentru a înregistra progrese în ceea ce privește această agendă, voi convoca un summit euro în luna decembrie într-o configurație deschisă. Ar trebui să fie luate decizii concrete cu privire la aceste aspecte la reuniunea Consiliului European din luna iunie a anului viitor, cel târziu.

În același timp, ar trebui să continuăm să dezvoltăm rolul internațional al Uniunii, atât în vecinătatea noastră, cât și la nivel mondial. Propun ca în cadrul reuniunii Consiliului European din octombrie să discutăm răspunsul nostru la evoluțiile relațiilor cu Turcia și ca, de comun acord cu prim-ministrul Borisov, să ne reunim, în luna mai a anului viitor, în Bulgaria, în cadrul unui summit al Balcanilor de Vest. Comerțul va rămâne, de asemenea, o prioritate importantă pentru activitatea noastră.

Dincolo de aceste priorități imediate, ne confruntăm cu o sarcină importantă în ceea ce privește următorul buget multianual al UE. Această dezbatere, care va configura politicile noastre pentru anii următori, va începe efectiv după ce încheiem acordul privind retragerea Regatului Unit. Acesta va reprezenta un element important pe agenda noastră până ajungem la un consens, în timp util pentru introducerea noului cadru financiar multianual în 2021.

Nu putem aborda toate aceste chestiuni și, cu atât mai puțin, nu putem lua o decizie asupra lor la Tallinn. Dar consider că această reuniune va fi o bună ocazie pentru a discuta despre modalitățile de abordare a acestei dezbateri, în special având în vedere numeroasele opinii interesante pe care le-am auzit recent în legătură cu substanța, metoda și obiectivele. Voi solicita îndrumări din partea dumneavoastră, în vederea luării unei decizii, după dezbaterea noastră, cu privire la modul de organizare a activității Consiliului European în acest sens. În scopul de a asigura un schimb deschis, sincer și informal cu privire la aceste chestiuni, nu se va discuta pe marginea unor texte și nu vor exista concluzii în formă scrisă ale dezbaterii noastre.

În cele din urmă, trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că Brexitul rămâne una dintre principalele sarcini pentru noi. Acest aspect va face obiectul următoarei noastre reuniuni a celor 27 din luna octombrie, în temeiul articolului 50.