Politika v oblasti dostupnosti

Cieľom Generálneho sekretariátu Rady (GSR) je čo najväčšia dostupnosť a použiteľnosť jeho webovej stránky.

Čo to znamená?

Znamená to, že texty, obrázky, formuláre a navigácia by mali byť dostupné a zrozumiteľné pre čo najväčší počet ľudí. Všetkým občanom, a to aj občanom so zdravotným postihnutím, by sa malo umožniť čo najkvalitnejšie používanie webovej stránky GSR.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa bola webová stránka optimálne upravená tak, aby spĺňala usmernenia W3C o dostupnosti obsahu webových stránok (WCAG) 2.0, úroveň AA. 

Napríklad:

  • obrázky na stránkach obsahujú „alt tags“, ktoré pomáhajú užívateľom používajúcim čítače obrazovky porozumieť obsahu obrázku
  • kontrast medzi textom a pozadím je optimálne nastavený tak, aby bol text dobre čitateľný
  • užívatelia, ktorí majú problémy s používaním myši, môžu na účely navigácie na webovej stránke používať výlučne kľúčové slová
  • odkaz „skip to“ umožňuje užívateľom preskočiť záhlavie a dostať sa priamo k hlavnému obsahu
  • formuláre sú chránené pred spamom pomocou metódy „honeypot“ namiesto „captcha“, ktorá môže niektorým užívateľom spôsobovať problémy

Napriek nášmu úsiliu o čo najväčšiu dostupnosť webovej stránky nemusia byť videá a dokumenty vo formáte PDF, ktoré možno nájsť na niektorých stránkach, z hľadiska ich dostupnosti optimálne upravené. Aj naďalej sa budeme čo najviac usilovať o to, aby naša webová stránka v úplnej miere spĺňala uvedené usmernenia. 

Používané technológie

Táto webová stránka sa zakladá na nasledujúcich technológiách: HTML5, CSS 3, JQuery 1.11, JPEG, GIF, PNG, MP4 a Silverlight (živý prenos).

Sú kompatibilné so širokou škálou vyhľadávačov (až po Internet Explorer 7) a typov počítačov.

Kompatibilita s nástrojmi dostupnosti

Webová stránka Consilium.europa.eu je kompatibilná s týmito čítačmi obrazoviek:

  • Jaws
  • NVDA
  • Windows Eyes
  • VoiceOver