Kanály RSS

Čo je RSS?

RSS je skratka výrazu „Really Simple Syndication“ a opisuje spôsob poskytovania informácií v strojovo čitateľnej podobe. RSS umožňuje používateľom odoberať z internetových stránok iba určité texty alebo multimediálne súbory.

Prostredníctvom RSS je možné odoberaný materiál automaticky načítať na počítač užívateľa alebo na internetové stránky, čím odberateľ veľmi pohodlne získava najnovšie informácie.

Čo potrebujem na odoberanie informácií prostredníctvom kanála RSS?

Na odoberanie informácií prostredníctvom kanála RSS potrebujete čítací softvér RSS; niektoré čítacie softvéry sú dostupné zdarma na internete a dajú sa individuálne nastaviť. Najnovšie verzie prehliadačov už tento prvok obsahujú automaticky. Umožňujú užívateľom, aby sa sami rozhodli, ktoré zdroje sa majú načítať.

Čítací softvér zobrazuje názov alebo, ako ďalšiu možnosť, niekoľko úvodných riadkov článku. Pri uvedených informáciách sa uvádza aj odkaz, ktorým si užívateľ môže v prehliadači otvoriť celý článok.

Ako sa stať odberateľom?

Informácie z kanálov RSS môžete odoberať v jazyku navštívenej stránky. Ak si želáte odoberať informácie z kanálov v inom jazyku, môžete si ho vybrať zo zoznamu jazykov, ktorý je zobrazený vpravo hore.

Na odber informácií z webovej stránky Rady prostredníctvom kanála RSS sa môžete prihlásiť tak, že kliknete na nižšie uvedené linky.

Existujúce kanály:

Zasadnutia

1. Zloženia Rady

2. Zasadnutia Európskej rady

3. Medzinárodné samity

4. Zasadnutie Euroskupiny

5. Samity eurozóny

6. Zasadnutia Coreperu

7. Zasadnutia pracovných skupín podľa zložení Rady

9. Zasadnutia výborov

Dokumenty Rady z verejného registra

1. Programy zasadnutí týchto orgánov:

2. Najnovšie dokumenty

3. Zhrnutie aktov Rady

4. Zápisnice Rady:

5. Predmet: