Kontakt

Rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.:

Všeobecné otázky

Oddelenie pre informovanie verejnosti

Tel.:

Fax: +32 22814977

Návšteva Rady

Oddelenie návštev

Tel.:

Otázky médií

Tlačové oddelenie

Tel.:

Poslať e-mail

Tlačové centrum

Tel.:

Poslať e-mail

Predseda Európskej rady

Sekretariát predsedu

Poslať e-mail