Všeobecné otázky

generálny sekretariát

Otázky o Európskej rade a Rade

Všeobecné otázky o organizácii, práci a činnostiach Európskej rady a Rady možno zaslať oddeleniu pre informovanie verejnosti. Upozorňujeme vás, že toto oddelenie nemôže poskytovať právne poradenstvo ani sa vyjadrovať k špecifickým otázkam.

Ako nám môžete položiť otázku

 • Zavolajte na číslo: +32 22815650
 • Pošlite fax na číslo: +32 22814977
 • Napíšte na adresu:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Otázku môžete položiť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Na otázku vám odpovieme do 15 pracovných dní.

Postup podávania sťažností

Našou snahou je ponúkať služby najvyššej kvality.

Chceli by sme vás informovať, že ak sa domnievate, že sa pri vašich kontaktoch/korešpondencii s útvarmi GSR nedodržal úradný postup, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Ombudsman však môže vašu sťažnosť prijať až potom, ako dôvod vašej sťažnosti predložíte príslušnému útvaru Rady Európskej únie, ktorý sa zaoberal vašou pôvodnou žiadosťou.

Vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme podľa potreby odstránili príčinu vašej nespokojnosti.