Navštívte nás

generálny sekretariát

Kto nás môže navštíviť?

Návštevy pre skupiny aspoň 20 ľudí organizuje naše oddelenie návštev v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Návštevy sú vhodné pre:

  • dospelých
  • školské skupiny vo veku nad 15 rokov

Nemôžeme organizovať návštevy pre jednotlivcov alebo skupiny s menej ako 20 osobami. Každý rok v máji sme však otvorení pre verejnosť počas Dňa otvorených dverí európskych inštitúcií.

Z čoho pozostáva návšteva?

Informačné návštevy je možné zorganizovať počas väčšiny pracovných dní, a to od 9.00 hod. do 11.00 hod. alebo od 13.30 hod. do 16.00 hod. V auguste sa nekonajú žiadne informačné návštevy.

Ponúkame len jeden typ návštev, a to informačné návštevy. Zvyčajne trvajú 1 až 2 hodiny a pozostávajú z:

  • prednášky úradníka Generálneho sekretariátu Rady alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
  • časti venovanej otázkam a odpovediam

Prednáška môže byť všeobecným predstavením Európskej rady a Rady alebo môže ísť o prednášku na konkrétnejšiu tému. Na požiadanie sa môžu organizovať aj semináre.

Ako si rezervovať návštevu

Informačné návštevy by sa mali rezervovať aspoň 3 mesiace vopred. Po tom, ako dostaneme vašu žiadosť, vás budeme kontaktovať, aby sme vašu návštevu potvrdili.

Žiadosť by mal podať:

  • vedúci skupiny
  • zástupca vzdelávacieho zariadenia alebo študentského orgánu, ktorý sprevádza skupinu aj počas návštevy

Školské skupiny musí sprevádzať aspoň jeden dospelý na každých 10 žiakov.

Upozorňujeme, že oddelenie návštev si vyhradzuje právo na spojenie dvoch zlučiteľných skupín z organizačných dôvodov alebo na zrušenie plánovanej návštevy, ktorá nespĺňa procesné požiadavky.

Vo výnimočných prípadoch, ktoré nastanú v dôsledku politického vývoja alebo mimoriadnych zasadnutí Rady, môže oddelenie návštev dohodnutú návštevu zrušiť, a to aj na poslednú chvíľu.

Budovy Rady sú prístupné osobám so zníženou pohyblivosťou.

Doplňujúce informácie

Tel.: +32 2 2812140

Poslať email

Kde sa návštevy uskutočňujú?

Budova Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Budova Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Stredisko Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informačné návštevy sa uskutočňujú v jednej z budov Rady v Bruseli:

  • budova Justus Lipsius
  • budova Lex
  • stredisko Info Point Europa

Upozorňujeme, že návšteva nezahŕňa prehliadku budovy Europa.

Autobusy, ktoré prepravujú návštevníkov, môžu na čas potrebný na ich vystúpenie a nastúpenie zastaviť pred hlavným vchodom budovy Justus Lipsius. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza vlaková stanica, ako aj zastávka metra a autobusu.

stredisko Info Point Europa

Rada a Európska komisia majú spoločné informačné a dokumentačné stredisko, ktoré disponuje informačnou kanceláriou a ponúka bezplatné publikácie. Stredisko Info Point Europa sa nachádza v blízkosti sídla Rady a je otvorené od pondelka do piatka od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Postup podávania sťažností

Našou snahou je ponúkať služby najvyššej kvality.

Chceli by sme vás informovať, že ak sa domnievate, že sa pri vašich kontaktoch/korešpondencii s útvarmi GSR nedodržal úradný postup, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Ombudsman však môže vašu sťažnosť prijať len po tom, ako o nej informujete príslušný útvar Rady Európskej únie, ktorý sa zaoberal vašou pôvodnou žiadosťou.

Vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme odstránili prípadnú príčinu vašej nespokojnosti.

Ako možno navštíviť ostatné inštitúcie EÚ?

Európska komisia

V návštevníckom centre Európskej komisie sú pre skupiny návštevníkov (minimálne 15 osôb) pripravené prezentácie a diskusie o jej úlohe ako výkonného politického orgánu Európskej únie. Návštevy je potrebné rezervovať aspoň 10 týždňov vopred a môžu byť prispôsobené vedomostiam a záujmom skupín.

Európsky parlament

Európsky parlament je srdcom demokracie v Európskej únii. Navštívte zdarma a vypočujte si, ako funguje Európsky parlament, ako ovplyvňuje vás a ako sme dospeli k súčasnej Európe. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Európskeho parlamentu určenej návštevníkom.

Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov ponúka interaktívne prezentácie pre skupiny návštevníkov (minimálne 15 osôb starších ako 14 rokov) o úlohe európskych regiónov a miest pri formovaní právnych predpisov Európskej únie. Návštevy je potrebné rezervovať aspoň 8 týždňov vopred.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Navštívte dom organizovanej občianskej spoločnosti a zúčastnite sa interaktívneho rozhovoru. Dozviete sa viac o troch skupinách zastúpených vo výbore – zamestnávateľoch, zamestnancoch a rôznych záujmových skupinách (ako sú profesijné, komunitné a mládežnícke organizácie, ženské združenia, spotrebitelia, environmentálni aktivisti) – a ako sú ich práva zohľadnené v Európskej únii.