Navštívte nás

generálny sekretariát

Kto nás môže navštíviť?

Návštevy pre skupiny aspoň 20 ľudí organizuje naše oddelenie návštev v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Návštevy sú vhodné pre:

  • dospelých
  • školské skupiny vo veku nad 15 rokov

Z čoho pozostáva návšteva?

Informačné návštevy je možné zorganizovať počas väčšiny pracovných dní, a to od 9.00 hod. do 11.00 hod. alebo od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Ponúkame len jeden typ návštev – informačné návštevy. Zvyčajne trvajú 1 až 2 hodiny a pozostávajú z:

  • prednášky úradníka Generálneho sekretariátu Rady alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
  • časti venovanej otázkam a odpovediam

Prednáška môže byť všeobecným predstavením Európskej rady a Rady alebo môže ísť o prednášku na konkrétnejšiu tému. Na požiadanie sa môžu organizovať aj semináre.

Ako si rezervovať návštevu

Informačné návštevy by sa mali rezervovať aspoň 3 mesiace vopred. Po tom, ako dostaneme vašu žiadosť, vás budeme kontaktovať, aby sme vašu návštevu potvrdili.

Žiadosť by mal podať:

  • vedúci skupiny
  • zástupca vzdelávacieho zariadenia alebo študentského orgánu, ktorý sprevádza skupinu aj počas návštevy

Školské skupiny musí sprevádzať aspoň jeden dospelý na každých 10 žiakov.

Upozorňujeme, že oddelenie návštev si vyhradzuje právo na spojenie dvoch zlučiteľných skupín z organizačných dôvodov alebo na zrušenie plánovanej návštevy, ktorá nespĺňa procesné požiadavky.

Vo výnimočných prípadoch, ktoré nastanú v dôsledku politického vývoja alebo mimoriadnych zasadnutí Rady, môže oddelenie návštev dohodnutú návštevu zrušiť, a to aj na poslednú chvíľu.

Budovy Rady sú prístupné osobám so zníženou pohyblivosťou.

Doplňujúce informácie

Tel.: +32 2 2812140

Poslať email

Kde sa návštevy uskutočňujú?

Budova Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Budova Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Stredisko Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informačné návštevy sa uskutočňujú v jednej z budov Rady v Bruseli:

  • budova Justus Lipsius
  • budova Lex
  • stredisko Info Point Europa

Autobusy, ktoré prepravujú návštevníkov, môžu na čas potrebný na ich vystúpenie a nastúpenie zastaviť pred hlavným vchodom budovy Justus Lipsius. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza vlaková stanica, ako aj zastávka metra a autobusu.

Stredisko Info Point Europa

Rada a Európska komisia majú spoločné informačné a dokumentačné stredisko, ktoré disponuje informačnou kanceláriou a ponúka bezplatné publikácie. Stredisko Info Point Europa sa nachádza v blízkosti sídla Rady a je otvorené od pondelka do piatka od 9.00 hod. do 17.00 hod.

Postup podávania sťažností

Našou snahou je ponúkať služby najvyššej kvality.

Chceli by sme vás informovať, že ak sa domnievate, že sa pri vašich kontaktoch/korešpondencii s útvarmi GSR nedodržal úradný postup, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Ombudsman však môže vašu sťažnosť prijať len potom, ako o nej informujete príslušný útvar Rady Európskej únie, ktorý sa zaoberal vašou pôvodnou žiadosťou.

Vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme podľa potreby odstránili príčinu vašej nespokojnosti.