Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Fungovanie eurozóny

Euroskupina je neformálny orgán, v rámci ktorého ministri členských štátov eurozóny rokujú o záležitostiach týkajúcich sa eura, za ktoré nesú spoločnú zodpovednosť. 

Úlohy

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť úzku koordináciu hospodárskych politík medzi členskými štátmi eurozóny. Snaží sa tiež presadzovať podmienky pre silnejší hospodársky rast.

Euroskupina zodpovedá aj za prípravu samitov eurozóny a za nadväzujúce opatrenia.

Zasadnutia

Euroskupina zasadá zvyčajne raz za mesiac v predvečer zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Na zasadnutiach Euroskupiny sa zúčastňuje aj komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá a prezident Európskej centrálnej banky.

Prvé neformálne zasadnutie ministrov financií krajín eurozóny sa uskutočnilo 4. júna 1998 v Château de Senningen v Luxembursku.

Zasadací kalendár

24. 5. 2018
Eurogroup, 24/05/2018

The Eurogroup is an informal body where the ministers of the euro area member states discuss matters relating to their shared responsibilities related to the euro.

12. 3. 2018
Eurogroup, 12/03/2018

The Eurogroup is an informal body where the ministers of the euro area member states discuss matters relating to their shared responsibilities related to the euro.

19. 2. 2018
Eurogroup, 19/02/2018

The Eurogroup is an informal body where the ministers of the euro area member states discuss matters relating to their shared responsibilities related to the euro.

22. 1. 2018
Eurogroup, 22/01/2018

The Eurogroup is an informal body where the ministers of the euro area member states discuss matters relating to their shared responsibilities related to the euro.

4. 12. 2017
Euroskupina, 4. 12. 2017

Euroskupina zasadla v dvoch zloženiach – v prvom zložení sa konalo riadne zasadnutie ministrov eurozóny, zatiaľ čo v druhom zložení sa uskutočnilo zasadnutie ministrov 27 členských štátov EÚ venované príprave samitu eurozóny, ktorý sa bude konať v decembri.

6. 11. 2017
Euroskupina, 6. 11. 2017

Euroskupina zasadala v dvoch zloženiach: V prvej časti sa konalo riadne zasadnutie ministrov eurozóny. Neskôr sa pri príprave decembrového samitu eurozóny stretli ministri 27 členských štátov EÚ. Rokovalo sa o verejných investíciách do ľudského kapitálu, bankovej únii, Grécku a fiškálnom riadení v eurozóne.

9. 10. 2017
Euroskupina, 9. 10. 2017

Ministri rokovali o možných budúcich úlohách Európskeho mechanizmu pre stabilitu a vzájomne sa informovali o najlepších vnútroštátnych postupoch v oblasti financovania zníženého zdaňovania práce. Oboznámili sa aj s výsledkami šiestej misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Portugalsku.

15. 9. 2017
Euroskupina, 15. 9. 2017

Euroskupina bola stručne informovaná o súčasnom stave v súvislosti s prebiehajúcim gréckym programom makroekonomických úprav. Ministri si vymenili názory aj na možnosti zvýšenia odolnosti hospodárstva hospodárskej a menovej únie.

10. 7. 2017
Euroskupina, 10. 7. 2017

Euroskupina rokovala o rámcoch pre platobnú neschopnosť v eurozóne, ako aj o zámeroch fiškálnej politiky eurozóny. Na zasadnutí boli predložené informácie o aktuálnom vývoji v bankovom sektore a o hlavných zisteniach 7. misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Írsku.

15. 6. 2017
Euroskupina, 15. 6. 2017

Euroskupina ukončila diskusiu o druhom preskúmaní gréckeho programu ekonomických úprav. Vymenila si tiež názory na výsledky konzultácie MMF podľa článku IV s členskými štátmi eurozóny a diskutovala o spôsoboch, ako zlepšiť kvalitu verejných financií.

22. 5. 2017
Euroskupina, 22. 5. 2017

Euroskupina rokovala o programe makroekonomických úprav Grécka, preskúmala hospodársku situáciu a vyhliadky v eurozóne a bola informovaná o 7. misii zameranej na dohľad po ukončení programu v Španielsku.

7. 4. 2017
Euroskupina, 7. 4. 2017

Euroskupina bola informovaná o prebiehajúcom druhom preskúmaní programu makroekonomických úprav v Grécku, prerokovala spôsoby podpory investícií v eurozóne a vypočula si výročné prezentácie orgánov dohľadu a orgánov na riešenie krízových situácií bankovej únie. 

20. 3. 2017
Euroskupina, 20. 3. 2017

Euroskupina zhodnotila rozpočtovú situáciu v eurozóne, rokovala o referenčnom porovnávaní dôchodkových systémov a vypočula si informácie o prebiehajúcom druhom preskúmaní programu makroekonomických úprav v Grécku.

Vyhlásenia

4. 12. 2017
Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting in inclusive format of 4 December 2017

J. Dijsselbloem remarks following the Eurogroup meeting in inclusive format of 4 December 2017.

4. 12. 2017
Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 4 December 2017

J. Dijsselbloem remarks following the Eurogroup meeting of 4 December 2017.

4. 12. 2017
Eurogroup statement on the Draft Budgetary Plans for 2018

On 4 December 2017, Eurogroup issued a statement on the Draft Budgetary Plans for 2018.

4. 12. 2017
Mário Centeno to become next Eurogroup President

The Eurogroup elected Mário Centeno as the new President of the Eurogroup.

30. 11. 2017
Four candidates declared for Eurogroup presidency

The finance ministers of Latvia, Luxembourg, Portugal and Slovakia put forward their candidacy to succeed to Jeroen Dijsselbloem as president of the Eurogroup.

6. 11. 2017
Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 6 November 2017

J. Dijsselbloem remarks following the Eurogroup meeting of 6 November 2017.

9. 10. 2017
Remarks by Jeroen Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 9 October 2017

Jeroen Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 9 October 2017.

15. 9. 2017
Remarks by Jeroen Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 15 September 2017

Jeroen Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 15 September 2017.

10. 7. 2017
Remarks by Jeroen Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 10 July 2017

Jeroen Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 10 July 2017.

15. 6. 2017
Remarks by Jeroen Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 15 June 2017

Jeroen Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 15 June 2017.

15. 6. 2017
Eurogroup statement on Greece

Eurogroup statement of 15 June 2017 on Greece.

23. 5. 2017
Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 22 May 2017

J.Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 22 May covering Greece.

7. 4. 2017
Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 7 April 2017

J.Dijsselbloem's remarks following the Eurogroup meeting of 7 April, covering Greece, banking union, common principles on investment and Cyprus post-programme surveillance.

7. 4. 2017
Eurogroup statement on common principles to promote investment

Eurogroup agrees on common principles to promote investment.

4. 4. 2017
Response letter by President Dijsselbloem to the members of the European Parliament

A response letter by Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem to the members of the European Parliament, 4 April 2017. 

20. 3. 2017
Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 20 March 2017

J. Dijsselbloem remarks following the Eurogroup meeting of 20 March 2017, covering Greece, 2017 budgetary plans, pension systems and debt issuance plans.

20. 2. 2017
Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 20 February 2017

Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem welcomed the common understanding reached between the Greek authorities and the institutions.

 • Jeroen Dijsselbloem
  President of the Eurogroup
 • Hans Jörg Schelling
  Rakúsko Federal Minister for Finance of Austria
 • Johan Van Overtveldt
  Belgicko Minister of Finance of Belgium
 • Harris Georgiades
  Cyprus Minister of Finance of Cyprus
 • Toomas Tõniste
  Estónsko Minister of Finance of Estonia
 • Petteri Orpo
  Fínsko Minister of Finance of Finland
 • Bruno Le Maire
  Francúzsko Minister of Economy and Finance of France
 • Peter Altmaier
  Nemecko Interim Minister of Finance of Germany
 • Euclid Tsakalotos
  Grécko Minister of Finance of Greece
 • Paschal Donohoe
  Írsko Minister of Finance of Ireland
 • Pier Carlo Padoan
  Taliansko Minister of Economy and Finance of Italy
 • Dana Reizniece-Ozola
  Lotyšsko Minister of Finance of Latvia
 • Vilius Šapoka
  Litva Minister of Finance of Lithuania
 • Pierre Gramegna
  Luxembursko Minister of Finance of Luxembourg
 • Edward Scicluna
  Malta Minister for Finance of Malta
 • Wopke Hoekstra
  Holandsko Minister of Finance of the Netherlands
 • Mário Centeno
  Portugalsko Minister of Finance of Portugal
 • Peter Kažimír
  Slovensko Minister of Finance of Slovakia
 • Mateja Vraničar Erman
  Slovinsko Minister of Finance of Slovenia
 • Luis De Guindos
  Španielsko Minister of Economic Affairs and Competitiveness of Spain

Predseda

Euroskupina si volí svojho predsedu na 2,5-ročné funkčné obdobie jednoduchou väčšinou hlasov. Úradujúcim predsedom je Jeroen Dijsselbloem.  Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015. Jeroen Dijsselbloem je zároveň ministrom financií Holandska.

Pracovný program

Euroskupina prijíma svoj pracovný program každých 6 mesiacov. V tomto programe sa vymedzujú hlavné oblasti činnosti a stanovuje predbežný program nadchádzajúcich zasadnutí Euroskupiny.  

Euro používa takmer 337,5 milióna občanov EÚ
Euro používa takmer 337,5 milióna občanov EÚ

Pristúpenie k eurozóne

Na to, aby sa členské štáty EÚ mohli stať členmi eurozóny, musia splniť tzv. konvergenčné kritériá. Sú to hospodárske a právne podmienky dohodnuté v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, nazývané tiež „maastrichtské kritériá“.

Konečné rozhodnutie o pristúpení určitej krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom.