Euroskupina je neformálny orgán, v rámci ktorého ministri členských štátov eurozóny rokujú o záležitostiach týkajúcich sa eura, za ktoré nesú spoločnú zodpovednosť. 

Úlohy

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť úzku koordináciu hospodárskych politík medzi členskými štátmi eurozóny. Snaží sa tiež presadzovať podmienky pre silnejší hospodársky rast.

Euroskupina zodpovedá aj za prípravu samitov eurozóny a za nadväzujúce opatrenia.

Zasadnutia

Euroskupina zasadá zvyčajne raz za mesiac v predvečer zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Na zasadnutiach Euroskupiny sa zúčastňuje aj komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá a prezident Európskej centrálnej banky.

Prvé neformálne zasadnutie ministrov financií krajín eurozóny sa uskutočnilo 4. júna 1998 v Château de Senningen v Luxembursku.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Predseda

Euroskupina si volí svojho predsedu na 2,5-ročné funkčné obdobie jednoduchou väčšinou hlasov. Úradujúcim predsedom je Jeroen Dijsselbloem.  Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015. Jeroen Dijsselbloem je zároveň ministrom financií Holandska.

Pracovný program

Euroskupina prijíma svoj pracovný program každých 6 mesiacov. V tomto programe sa vymedzujú hlavné oblasti činnosti a stanovuje predbežný program nadchádzajúcich zasadnutí Euroskupiny.  

Pristúpenie k eurozóne

Na to, aby sa členské štáty EÚ mohli stať členmi eurozóny, musia splniť tzv. konvergenčné kritériá. Sú to hospodárske a právne podmienky dohodnuté v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, nazývané tiež „maastrichtské kritériá“.

Konečné rozhodnutie o pristúpení určitej krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

 

Pristúpenie k eurozóne

Na to, aby sa členské štáty EÚ mohli stať členmi eurozóny, musia splniť tzv. konvergenčné kritériá. Sú to hospodárske a právne podmienky dohodnuté v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, nazývané tiež „maastrichtské kritériá“.

Konečné rozhodnutie o pristúpení určitej krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom.