Pracovná skupina pre Euroskupinu

Euroskupina

Pracovná skupina pre Euroskupinu je prípravný orgán zložený zo zástupcov členských štátov, ktoré patria do eurozóny, v Hospodárskom a finančnom výbore, a zástupcov Európskej komisie a Európskej centrálnej banky.

Pomáha Euroskupine i jej predsedovi pri príprave rokovaní ministrov. 

Pracovná skupina zvyčajne zasadá raz za mesiac pred zasadnutím Euroskupiny.

Predseda pracovnej skupiny 

Členovia pracovnej skupiny pre Euroskupinu si volia predsedu na obdobie dvoch rokov, ktoré možno predĺžiť. 

Kancelária predsedu pracovnej skupiny sa nachádza na Generálnom sekretariáte Rady EÚ v Bruseli. 

Od januára 2012 vykonáva funkciu predsedu pracovnej skupiny pre Euroskupinu Thomas Wieser, ktorý je aj predsedom Hospodárskeho a finančného výboru.