Jeroen Dijsselbloem, predseda Euroskupiny

10. 7. 2017 Zasadnutie

Euroskupina rokovala o rámcoch pre platobnú neschopnosť v eurozóne, ako aj o zámeroch fiškálnej politiky eurozóny. Na zasadnutí boli predložené informácie o aktuálnom vývoji v bankovom sektore a o hlavných zisteniach 7. misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Írsku.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Budúce zasadnutia

Prebiehajúce a predchádzajúce zasadnutia

Zobraz všetky zasadnutia

Úloha

Predseda Euroskupiny predsedá zasadnutiam Euroskupiny, stanovuje ich program, vypracúva dlhodobý pracovný program a Euroskupinu zastupuje na medzinárodných fórach.

Životopis

Jeroen Dijsselbloem je predsedom Euroskupiny od 21. januára 2013. Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015.

Vyhlásenie o poslaní

Zámery, ciele a priority Euroskupiny počas predsedníctva Jeroena Dijsselbloema