Jeroen Dijsselbloem, predseda Euroskupiny

© J.Thys/AFP 20. 2. 2017 Zasadnutie

Euroskupina na svojom zasadnutí 20. februára uvítala dohodu, ktorú dosiahli grécke orgány a inštitúcie. Táto dohoda umožňuje návrat hodnotiacej misie do Atén a obnovenie jej činnosti zameranej na uzavretie druhého preskúmania programu.

 

10. 2. 2017 Tlačová správa

Úloha

Predseda Euroskupiny predsedá zasadnutiam Euroskupiny, stanovuje ich program, vypracúva dlhodobý pracovný program a Euroskupinu zastupuje na medzinárodných fórach.

Životopis

Jeroen Dijsselbloem je predsedom Euroskupiny od 21. januára 2013. Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015.

Vyhlásenie o poslaní

Zámery, ciele a priority Euroskupiny počas predsedníctva Jeroena Dijsselbloema