Jeroen Dijsselbloem, predseda Euroskupiny

© L.Kazan / Fotolia 22. 5. 2017 Zasadnutie

Euroskupina privítala pokrok, ktorý sa dosiahol v programe Grécka, a začala rokovať o udržateľnosti verejného dlhu Grécka. Jej cieľom je dospieť k záveru na stretnutí v júni. Ministri preskúmali aj hospodársku situáciu v eurozóne a boli informovaní o dohľade po ukončení programu v Španielsku.

Úloha

Predseda Euroskupiny predsedá zasadnutiam Euroskupiny, stanovuje ich program, vypracúva dlhodobý pracovný program a Euroskupinu zastupuje na medzinárodných fórach.

Životopis

Jeroen Dijsselbloem je predsedom Euroskupiny od 21. januára 2013. Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015.

Vyhlásenie o poslaní

Zámery, ciele a priority Euroskupiny počas predsedníctva Jeroena Dijsselbloema