Jeroen Dijsselbloem, predseda Euroskupiny

© E.Dunand / AFP 20. 3. 2017 Zasadnutie

Euroskupina sa zamerala na rozpočtové otázky, rokovala o možnom referenčnom porovnávaní dôchodkových systémov krajín eurozóny a vypočula si stručné informácie o druhom preskúmaní programu makroekonomických úprav Grécka.

© Európska únia, 2017 20. 3. 2017 Tlačová správa

Úloha

Predseda Euroskupiny predsedá zasadnutiam Euroskupiny, stanovuje ich program, vypracúva dlhodobý pracovný program a Euroskupinu zastupuje na medzinárodných fórach.

Životopis

Jeroen Dijsselbloem je predsedom Euroskupiny od 21. januára 2013. Do tejto funkcie bol opätovne zvolený 13. júla 2015.

Vyhlásenie o poslaní

Zámery, ciele a priority Euroskupiny počas predsedníctva Jeroena Dijsselbloema