Program Jeroena Dijsselbloema, predsedu Euroskupiny

Euroskupina

Ministri financií krajín eurozóny sa stretávajú raz mesačne na zasadnutiach Euroskupiny a rokujú o spoločných otázkach súvisiacich s používaním jednotnej meny. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa ich rokovania zamerajú na finančnú stabilitu, udržateľný rast a tvorbu pracovných miest.

K posilneniu finančnej stability v eurozóne prispeje najmä budovanie bankovej únie. Investície zo strany vlád a podnikov podporia ekonomickú aktivitu a tvorbu pracovných miest. Zabezpečením zdravej fiškálnej politiky podporujúcej rast v súlade s pravidlami eurozóny (Pakt stability a rastu) sa zvýši stabilita hospodárstva v eurozóne.

Potrebujeme tiež štrukturálnu reformu hospodárstva, aby sme využili produktívne kapacity, najmä v oblastiach ako sú trh práce a trh s výrobkami.

Pokrok v týchto oblastiach dá všetkým, a najmä mladým ľuďom, možnosť prosperovať a zároveň zabezpečí zachovanie európskeho sociálneho modelu v budúcnosti.