Úloha predsedu Euroskupiny

Euroskupina

Predseda Euroskupiny má tieto povinnosti: 

  • predsedá zasadnutiam Euroskupiny a stanovuje ich program
  • vypracúva dlhodobý pracovný program Euroskupiny
  • prezentuje výsledky rokovaní Euroskupiny verejnosti a ministrom krajín EÚ, ktoré nie sú členmi eurozóny
  • zastupuje Euroskupinu na medzinárodných fórach (napríklad skupina G7, MMF)
  • informuje Európsky parlament o prioritách Euroskupiny

Predsedu Euroskupiny možno zvoliť aj za predsedu Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ak tak rozhodnú členovia tejto rady.

Postup voľby predsedu Euroskupiny  

Predsedu Euroskupiny volia členovia Euroskupiny jednoduchou väčšinou na obdobie 2,5 roka.

Ak si predseda nemôže plniť svoje úlohy, nahradí ho minister financií krajiny, ktorá vykonáva predsedníctvo Rady. Ak predsednícka krajina nieje členom eurozóny, prevezme túto funkciu minister financií nasledujúcej krajiny eurozóny, ktorá má vykonávať predsedníctvo Rady. Ak predseda Euroskupiny odstúpi, členovia Euroskupiny zvolia čo najskôr nového predsedu.   

Postup voľbu predsedu Euroskupiny je stanovený v protokole č. 14 k Lisabonskej zmluve, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009.