Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Rade pomáha Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri Európskej únii (Coreper) a viac ako 150 vysoko špecializovaných pracovných skupín a výborov nazývaných "prípravné orgány Rady".

Prípravné orgány možno rozdeliť do 2 hlavných kategórií:

  1. Výbory zriadené zmluvami, medzivládnymi rozhodnutiami alebo aktom Rady - sú väčšinou stále a často majú vymenovaného alebo voleného predsedu.
  2. Výbory a pracovné skupiny zriadené Coreperom - zaoberajú sa veľmi špecifickými témami a predsedá im delegát krajiny, ktorá práve vykonáva šesťmesačné predsedníctvo Rady.

Okrem toho sa na konkrétny účel môžu vytvoriť výbory ad hoc, ktoré po splnení svojej úlohy prestanú existovať.