Politický a bezpečnostný výbor (PBV)

Rada EÚ

Úloha a zloženie Politického a bezpečnostného výboru (PBV) sú vysvetlené v článku 38 Zmluvy o Európskej únii.

Úloha

Politický a bezpečnostný výbor je zodpovedný za spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku (SBOP) EÚ. Výbor:

  • monitoruje medzinárodnú situáciu
  • odporúča Rade strategické smerovanie a politické možnosti
  • poskytuje usmernenia Vojenskému výboru, politicko-vojenskej skupine a Výboru pre civilné aspekty riešenia krízových situácií
  • zabezpečuje politickú kontrolu a strategické usmerňovanie operácií krízového riadenia.

Zloženie

PBV sa skladá z veľvyslancov členských štátov v Bruseli a predsedajú mu zástupcovia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Zasadá dvakrát týždenne, v prípade potreby aj častejšie.