Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM) sa zaoberá aspektmi vonkajších vzťahov EU, ktoré sa týkajú ľudských práv a podporuje rozhodovací proces Rady v tejto oblasti. 

Jej hlavnou úlohou je pomáhať určovať strategické priority EÚ v tematických a konkrétnych geografických otázkach. Takisto koordinuje pozície členských štátov EÚ k tematickým a geografickým otázkam na pôde viacstranných fór v oblasti ľudských práv, ako je Valné zhromaždenie OSN (Tretí výbor) a Rada OSN pre ľudské práva.

Pracovná skupina pre ľudské práva okrem toho podporuje rozvoj politiky EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie a dohliada na jej vykonávanie na celom svete. Patria sem okrem iného:

  • usmernenia EÚ pre oblasť ľudských práv
  • dialógy a konzultácie v oblasti ľudských práv s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ