Dokumenty a publikácie

Verejný register dokumentov Rady

Register obsahuje dokumenty Rady od roku 1999 alebo odkazy na tieto dokumenty.

Vyžiadanie dokumentu

Ak sa dokument, ktorý hľadáte, nenachádza vo verejnom registri, môžete si ho vyžiadať.

Archív

Mikrofiše a/alebo elektronické kópie dokumentov si možno prezrieť v archíve Rady v Bruseli.

Knižnica

Knižnica obsahuje monografie, referenčné diela a publikácie EÚ.

Publikácie

Knihy, brožúry, letáky a plagáty, ktoré vydal Generálny sekretariát Rady.