Online informačné zdroje

generálny sekretariát

Prístup k plnému obsahu týchto zdrojov je možný výlučne prostredníctvom siete Rady (desktop alebo wi-fi). Zdroje sú k dispozícii zamestnancom Rady a v niektorých prípadoch aj návštevníkom len na výskumné účely. Ďalšia distribúcia nie je povolená. Používatelia nesú individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie konkrétnych pravidiel a podmienok využívania v súlade s licenčnými dohodami a autorským právom.

Press Reader

Press Reader

Tisíce digitálnych replík novín a časopisov, medzi ktorými sú napríklad Le Monde, The Guardian, Il Sole 24 ore a The Wall Street Journal.

Politico Pro

Politico Pro

Politico Pro je platenou službou organizácie Politico Europe, ktorá na základe predplatného poskytuje digitálne spravodajstvo v 7 oblastiach politík: poľnohospodárstvo a potravinárstvo, energetika, finančné služby, zdravotníctvo, technológie, obchod a doprava. Licencia Rady umožňuje prístup ku všetkým siedmim oblastiam politiky.

Agence Europe

Agence Europe

Agence Europe je jedna z najstarších spravodajských agentúr, ktorá sa špecializuje na udalosti súvisiace s EÚ. Licencia Rady umožňuje prístup k hlavnej publikácii Agence Europe s názvom Europe Daily Bulletin a jej archívom od januára 2000.

The Economist

The Economist

Online verzia spravodajského týždenníka a neobmedzený prístup na stránku www.economist.com.

The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit

The Economist Intelligence Unit pripravuje analytické správy o jednotlivých krajinách vrátane pravidelných a podrobných hospodárskych a politických prognóz pre asi 200 krajín.

Oxford Analytica

Oxford Analytica

Oxford Analytica poskytuje globálne analýzy zamerané na geopolitiku a makroekonomiku. Zamestnanci Rady sa môžu prihlásiť na odber každodenných analýz, táto služba sa volá The Oxford Analytica Daily Brief.

IHS

IHS

Informácie a analýzy zamerané na globálnu ekonomiku a riziká týkajúce sa jednotlivých krajín vrátane hĺbkových analýz a prognóz pre viac ako 200 krajín.

Le Monde Diplomatique a Prospect

Le Monde Diplomatique

Francúzsky magazín zameraný na politické a kultúrne analýzy, ako aj súčasné dianie + britský magazín zameraný na politiku, ekonomiku a súčasné dianie.

Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine

Elektronická verzia jedného z najvýznamnejších nemeckých denníkov.

European Journal of International Relations

European Journal of International Relations

Výskum a vývoj v najhlavnejších oblastiach problematiky medzinárodných vzťahov z koncepčného, normatívneho a empirického hľadiska.

Strada Lex

Strada Lex

Portál belgických a európskych právnych predpisov vrátane elektronických kníh a periodík, ktoré sa venujú európskemu a medzinárodnému právu (vyhľadávajte v časti „Bookshelf“ – „My subscription“). Väčšinou vo francúzskom jazyku.

Beck-online 

Beck Online

Portál nemeckých a európskych právnych predpisov, ako aj právne komentáre vrátane periodík, ktoré sa venujú európskemu právu. Len v nemeckom jazyku.

Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Oxford Max Planck

Online encyklopédia recenzovaných článkov o medzinárodnom práve verejnom. Len v anglickom jazyku.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Periodiká, ktoré sa venujú európskemu a medzinárodnému právu (vrátane právnej revue v oblasti spoločného trhu). Len v anglickom jazyku.

Dalloz.fr

Dalloz

Francúzske a európske právne materiály vrátane Répertoire de droit européen, encyklopédie európskeho práva. Len vo francúzskom jazyku.