Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Riadny legislatívny postup

Tento register obsahuje informácie o legislatívnych aktoch EÚ prijatých v rámci riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa označuje aj ako „spolurozhodovací“ postup. Zobrazuje prebiehajúce aj ukončené postupy.

Táto databáza poskytuje informácie o každom kroku každého legislatívneho spisu počas toho, ako prechádza riadnym legislatívnym postupom. Ide o:

  • návrh Komisie
  • pozíciu Európskeho parlamentu v prvom čítaní 
  • pozíciu Rady v prvom čítaní a pozíciu Parlamentu v druhom čítaní
  • pozíciu Rady v druhom čítaní
  • zmierovací postup (v prípade nesúhlasu)
  • odkaz na prijatý akt 
  • dátum podpisu
  • referenčné číslo na vyhľadanie znenia v Úradnom vestníku EÚ

Ak už bol akt prijatý, zobrazí sa odkaz na úplné znenie a dátum podpisu. Zobraziť sa môže aj odkaz na pozície v jednotlivých čítaniach.

generálny sekretariát

Podľa konkrétneho spisu

Vložte hľadaný kód, napr. 96/0112
a/alebo kľúčové slovo z názvu príslušného spisu, napr. mládež