Register dokumentov

generálny sekretariát

Verejný register dokumentov Rady obsahuje dokumenty Rady od roku 1999 alebo odkazy na tieto dokumenty.

Dokumenty, ktorých obsah je prístupný verejnosti, sa dajú prezerať priamo na obrazovke. O prístup k ďalším dokumentom je možné požiadať.

Okrem toho sa v časti Zasadnutia nachádza samostatná webová stránka pre každé zasadnutie Rady, Európskej rady a Euroskupiny. Tieto stránky obsahujú pravidelné publikácie týkajúce sa zasadnutí, ako sú napríklad stručný kontext (informačná poznámka predchádzajúca konzultáciám na úrovni Rady), program, zoznam bodov A alebo zoznam účastníkov

Tlačové správy

Najnovšie tlačové správy je možné nájsť v časti Tlačové správy, ktorá obsahuje:

  • tlačové správy Rady uverejnené od 1. januára 2014
  • prejavy a vyhlásenia vydané v mene predsedu Európskej rady alebo Euroskupiny od konca roka 2009

Ak hľadáte staršiu tlačovú správu (vydanú pred 1. januárom 2014), môžete ju vyhľadať v registri. V poli „Tematická oblasť“ si zvoľte „press“, v poli „Druh dokumentu“ si zvoľte „tlačová správa“ a v poli „Slová v predmete“ uveďte predmet zasadnutia Rady (napríklad „hospodárske a finančné záležitosti“). 

Závery Rady

Nedávne závery nájdete na osobitnej stránke webových stránok: 

Osobitné závery môžete v registri vyhľadávať tak, že v poli „Slová v predmete“ uvediete „závery Rady“ a v poli „Dátum zasadnutia“ uvediete dátum zasadnutia Rady. Takisto môžete vyhľadávať tak, že v poli „Slová v predmete“ uvediete „závery Rady“ a v poli „Dátum dokumentu“ uvediete obdobie (napríklad medzi 01/05/2015 a 30/06/2015).

Ak hľadáte závery Rady o konkrétnej téme, v poli „Slová v predmete“ môžete uviesť „závery Rady“ & niekoľko kľúčových slov z uvedenej témy (napríklad „závery Rady“ & „životné prostredie“ v prípade záverov Rady týkajúcich sa životného prostredia).

Prípravné dokumenty

Prípravné dokumenty sa vypracúvajú v prípadoch, keď pracovné skupiny Rady prerokúvajú návrhy právnych predpisov. Všetky prípravné dokumenty týkajúce sa konkrétneho návrhu, o ktorom Rada rokuje, majú rovnaký jedinečný medziinštitucionálny kód, ktorý im priraďuje Komisia.

Ak máte dokument o návrhu legislatívneho aktu, ktorý vás zaujíma, medziinštitucionálny kód nájdete na prvej strane tohto dokumentu v ľavom hornom rohu. Ak uvediete tento kód v poli „Medziinštitucionálny kód“, zobrazí sa zoznam všetkých dokumentov v registri, ktoré sa týkajú daného aktu.

Ak dokument nemáte, môžete použiť pole „Slová v predmete“ na vyhľadávanie medziinštitucionálneho kódu návrhu legislatívneho aktu, ktorý vás zaujíma. Zadajte kľúčové slová návrhu legislatívneho aktu a zobrazí sa zoznam dokumentov. Kliknite na referenčné číslo jedného z dokumentov označených ako „ST“, ktoré je vyznačené tučným písmom, a dostanete sa k informačnému hárku o dokumente. Na tomto hárku je jasne viditeľné medziinštitucionálne číslo.

Jazyky

V registri môžete nájsť dokumenty, ktorých obsah je uverejnený:  

  • len v jednom jazyku
  • vo viacerých jazykoch (napr. časť dokumentu v angličtine, časť v španielčine a časť v nemčine)
  • vo všetkých úradných jazykoch EÚ

Vezmite, prosím, na vedomie, že výber jazyka môže ovplyvniť výsledky vyhľadávania. Ak chcete nájsť napríklad súhrnné záznamy zo zasadnutí COREPER-u, mali by ste si v poli „Jazyk dokumentu“ zvoliť možnosť „všetky jazyky“. Môže sa stať, že ak si vyberiete len jeden jazyk, nedosiahnete žiadny výsledok