Žiadosť o dokument

generálny sekretariát

Ak sa dokument, ktorý hľadáte, nenachádza vo verejnom registri, môžete oň požiadať Generálny sekretariát Rady.

Žiadosť o prístup k dokumentu môžete tiež zaslať:

  • poštou na adresu:

General Secretariat of the Council of the European Union DG F – Transparency rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles/Brussel

  • faxom na číslo: +32 22 816 361

Potrebujete technickú pomoc?

Ak máte technický problém v súvislosti s prístupom do verejného registra, kontaktujte nás emailom.

Kedy dostanem odpoveď?

Odpoveď dostanete do 15 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní.

V prípade neposkytnutia prístupu máte 15 dní na to, aby ste Radu požiadali o prehodnotenie jej rozhodnutia.

V prípade zamietnutia prístupu môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi alebo žalobu na Všeobecnom súde.

Všeobecné otázky

Ak potrebujete informácie o Rade a jej činnostiach, oddelenie pre informovanie verejnosti vám s radosťou pomôže.