Pravidlá organizácie samitov eurozóny

Pravidlá organizácie samitov eurozóny
Dokument Pravidlá organizácie samitov eurozóny je súhrnom usmerňujúcich zásad pre organizáciu zasadnutí samitov eurozóny. V záujme zabezpečenia transparentnosti a efektívnosti zasadnutí táto brožúra opisuje ustanovenia, ktorými sa riadi organizácia samitov eurozóny vrátane prípravy, programu, zloženia alebo vyhlásení. Je k dispozícii v 22 jazykoch.
2013, 46 strán, E-knihy