Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2013

Výročná správa Rady o prístupe k dokumentom za rok 2013

Vo výročnej správe o prístupe verejnosti k dokumentom Rady za rok 2013 sa opisujú trendy v oblasti žiadostí o prístup k dokumentom. Poukazuje sa v nej tiež na hlavný vývoj v súvislosti s vykonávaním nariadenia o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo strany Rady. V správe sa hodnotia sťažnosti podané Európskemu ombudsmanovi, ako aj rozsudky, ktoré vyniesli európske súdy v roku 2013 vo veciach týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.

2014, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe