Hospodárska a menová únia – právne a politické texty

Hospodárska a menová únia – právne a politické texty

Táto publikácia poskytuje rozsiahly výber právnych, politických a technických textov relevantných pre fungovanie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Týkajú sa inštitucionálnych a vonkajších aspektov eura, ako aj právnych predpisov v oblasti štatistiky a mechanizmov finančnej pomoci.

2014, 360 strán, E-knihy