Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia

Táto brožúrka ponúka informácie o hospodárskej a menovej únii, jej fungovaní a reakcii na hospodársku krízu. Vysvetľujú sa v nej mechanizmy koordinácie a dohľadu, ktoré sa zaviedli s cieľom vyhnúť sa podobným situáciám v budúcnosti.

2014, 26 strán, Knihy v mäkkej väzbe