Výročná správa Rady za rok 2014 o prístupe k dokumentom

Výročná správa Rady za rok 2014 o prístupe k dokumentom

Výročná správa za rok 2014 o prístupe verejnosti k dokumentom Rady obsahuje informácie o verejnom registri dokumentov Rady. Zameriava sa na najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vykonávaním nariadenia o prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo strany Rady. Publikácia tiež obsahuje analýzu žiadostí o prístup verejnosti, ako aj prehľad sťažností adresovaných európskemu ombudsmanovi a rozhodnutí súdov EÚ v roku 2014 týkajúcich sa prístupu k dokumentom Rady.

2015, 31 strán, Knihy v mäkkej väzbe