Európska rada – strategický orgán EÚ

Európska rada – strategický orgán EÚ

Európska rada je inštitúciou, ktorá určuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ. V tomto letáku nájdete informácie o jej zložení, fungovaní a o jej predsedovi. Uvádzajú sa v ňom aj informácie o úlohe samitov eurozóny. 

2015, 6 strán, Brožúrka/leták