Európska únia – Únia práva (plagát)

Európska únia – Únia práva (plagát)

Od Paríža po Lisabon, odkedy šesť zakladajúcich členov položilo základy únie, ako ju poznáme dnes – hospodárske a politické spoločenstvo, do ktorého patrí takmer 509 miliónov obyvateľov z 28 členských štátov, prešla Európska únia dlhú cestu. Tento plagát znázorňuje kľúčové etapy európskej integrácie, ako aj chronologický prehľad hlavných zmlúv a prístupových zmlúv. Zmluvy, ktoré sú základom Európskej únie, sú odrazom toho, ako členské štáty reagovali na nové vnútorné a vonkajšie výzvy. Zaznamenávajú postupný vývoj únie zjednocujúcej národy a štáty, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu.

2016, 1 strán, Plagáty