Príručka riadneho legislatívneho postupu

Príručka riadneho legislatívneho postupu

V príručke sa okrem toho vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o revidovanom riadnom legislatívnom postupe, a uvádzajú sa v nej úlohy predsedníctva a Generálneho sekretariátu Rady. Opisujú sa v nej rôzne etapy postupu: tri čítania, zmierovací postup a trialógy. Obsahuje aj zoznam príslušných právnych základov, tabuľky uvádzajúce fázy v grafickej forme a termíny.

2016, 48 strán, Knihy v mäkkej väzbe