Integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR) v skratke

Integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR)

Integrované dojednania o politickej reakcii na krízu (IPCR) poskytujú predsedníctvu Rady pružný krízový mechanizmus pri reagovaní na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ako aj na terorizmus. V tejto brožúre sa opisujú nástroje IPCR, ktoré zlepšujú schopnosť EÚ vymieňať si informácie, prijímať spoločné rozhodnutia a koordinovať reakciu na najvyššej politickej úrovni. Tieto nástroje zahŕňajú webovú platformu, nepretržite dostupné kontaktné miesta a podávanie správ.

2016, 6 strán, Brožúrka/leták