Stáže v Rade Európskej únie

Traineeships in the Council of the European Union

Máte záujem o stáž na Generálnom sekretariáte Rady? V tomto letáku nájdete všetky potrebné informácie o stážach vrátane výberového konania, trvania stáží a zoznamu kontaktných osôb, ktoré vám odpovedia na ďalšie otázky.

2017, 2 strán, Brožúrka/leták