Závery Európskej rady

Závery Európskej rady sa prijímajú na každom zasadnutí Európskej rady. Určujú sa v nich špecifické otázky, ktoré sú dôležité pre EÚ, a načrtávajú sa v nich konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať, alebo ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. V záveroch Európskej rady sa môže stanoviť aj lehota na dosiahnutie dohody o konkrétnej otázke alebo na predloženie legislatívneho návrhu. Týmto spôsobom môže Európska rada ovplyvňovať a usmerňovať politický program EÚ.

Predseda Európskej rady navrhne pred zasadnutím Európskej rady usmernenia pre závery. Rokuje sa o nich na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a neskôr sa prijímajú na zasadnutí Európskej rady. Závery sa prijímajú konsenzom všetkých členských štátov EÚ.

Závery Európskej rady od roku 2004 sú k dispozícii vo verejnom registri úradných dokumentov.

Závery spred roka 2004 sú dostupné prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

Európska rada uskutočňuje aj neformálne alebo mimoriadne zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád, niekedy za účasti tretej krajiny (krajiny mimo EÚ). Vedúci predstavitelia prijímajú na základe týchto zasadnutí namiesto oficiálnych záverov zvyčajne vyhlásenie alebo deklaráciu. 

Tieto dokumenty nie sú dostupné vo verejnom registri. Dokumenty prijaté od roku 2004 sa uvádzajú tu:

  • zasadnutia s Tureckom

Upozorňujeme, že závery Európskej rady sú k dispozícii len v jazykoch krajín, ktoré boli v tom čase členskými štátmi EÚ.